Raphael Smit vicevoorzitter SGLA

Maandag 16 juni 2014 is Raphael Smit gekozen als vicevoorzitter van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA).

 

Raphael Smit was eerder al betrokken bij de SGLA in de periode voor de officiële oprichting tot 1994. Hij werd daarna raadslid tot 1998. Vervolgens werd hij vicevoorzitter van de SGLA van 1998 tot 2002. Hij kwam opnieuw in de gemeenteraad tot april van dit jaar.

 

De contacten met hem en de SGLA zijn altijd goed en intens gebleven, zodat snel de contacten weer werden gelegd. Afgelopen maandag werd hij met algemene instemming gekozen tot vicevoorzitter op de Algemene Ledenvergadering van de SGLA. Hij zal zich met verschillende projecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Verkeer gaan bezig houden.

 

Een van zijn eerste acties is een Tweet over de plannen over de AmersfoortDrôme:

“Initiatief voetbaldrome bij afrit A1 Vathorst. Mooi en creatief idee. Even nagemeten op kaart. Past niet.”

 

KERNGROEP PRESENTEERT TEKENING ‘ELISABETH GROEN’ OP INLOOPAVOND a.s. woensdag

Woensdag 21 augustus, Nijenstede, 19.30-21.00 uur

De kerngroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ presenteert op woensdag 21 augustus de definitieve inrichtingsschets voor de herinrichting van de Elisabethlocatie. Dit gebeurt in de vorm van een openbare en informele inloopavond. Deze vindt plaats in woonzorgcentrum Nijenstede aan Heiligenbergerweg 84. Iedereen is welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Bewoners en gemeente hebben samen een inrichtingsschets voor het gebied gemaakt dat vrijkomt na sloop van het Elisabethziekenhuis. Uit de stad kwamen ruim 200 ideeën, die in verschillende werkgroepen zijn besproken. Zo’n 30 Amersfoorters hebben de afgelopen maanden vrijwillig aan het project gewerkt en het Amersfoortse adviesbureau Haver Droeze kreeg de opdracht het plan uit te werken.

Toch draagvlak voor een oplossing Westelijke Ontsluiting?

6 december 2012

Dinsdag 4 december waren vertegenwoordigers van een groot aantal belangenorganisaties bijeen. Doel was het voorbereiden van individuele gesprekken die wethouder Buijtelaar had georganiseerd. Door de val van het College zijn deze gesprekken inmiddels geannuleerd. Desondanks bleek het overleg zeer nuttig.

Heibel en veel ongenoegen in Participatietraject Westelijke Ontsluiting, 28 juni 2012

28 juni 2012

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) maakt zich grote zorgen over de samenwerking met de gemeente in het participatietraject over de Westelijke Ontsluiting. Het blijkt belangrijker te zijn om begin september, binnen de afgesproken gemeentelijke planning, een voorkeursvariant aan het College te kunnen presenteren dan een inhoudelijk goede en door de participatiegroep gedragen variant te bereiken. Doordat de gemeente nu overhaast te werk wil gaan worden grove fouten gemaakt en de verhoudingen onnodig op scherp gezet.

PERSBERICHT Geen schorsing Bestemmingsplan Hogewegzone, 26 oktober 2011

26 oktober 2011

De Raad van State heeft op 25 oktober jl. uitspraak gedaan in het geding over de voorlopige voorziening voor de plannen rond de Hogeweg. De uitspraak heeft een voorlopig karakter omdat de bodemprocedure nog moet plaatsvinden. De rechter heeft geen aanleiding gevonden om in afwachting van de bodemprocedure het bestemmingsplan nu te schorsen.