IN MEMORIAM JULIE-ANNE BORM

In Memoriam

Julie-Anne Borm

10 mei 1951 – 2 mei 2015

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van onze zeer gewaarde contactpersoon bij de Bomenstichting.

Zij heeft ons in meerdere gevallen waardevolle informatie kunnen verschaffen over gewenst beleid op het gebied van de natuur en bomen in het bijzonder. Ze was onder andere betrokken bij de discussie over het afschaffen van de kapvergunning en had daar een zeer uitgesproken mening over.

Ook bij het opstellen van de Groenvisie heeft zij haar inbreng nog gegeven.

Wij zullen haar expertise en aandachtige betrokkenheid missen. Zij was niet alleen deskundig maar ook een buitengewoon vriendelijk persoon.

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

P1020847

In memoriam Hobbe WallerIn Memoriam

Hobbe Waller

3 december 1944 - 23 mei 2010 De SGLA is diep getroffen door het overlijden van Hobbe Waller. In slechts enkele maanden is hij door een hersentumor geveld. Hobbe was onze verkeerskundig adviseur en heeft ons vaak geholpen door zijn brede samenhangende visie op de verkeerskundige problematiek van Amersfoort en daarbuiten. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan zijn presentatie op de Ledenvergadering van de SGLA over Amersfoort Zuid, aan zijn presentatie voor Bewonersgroepen, Raadsleden, ambtenaren en wethouders over de Kersenbaan, aan zijn ideeën voor veel simpeler oplossing voor de Asch van Wijckstraat en nog veel meer.

 

Omdat hij op zijn innemende manier niet alleen ons, maar ook andere betrokkenen, waaronder raadsleden en wethouders, de waarde van zijn integrale oplossingen duidelijk wist te maken, was hij voor de SGLA van onschatbare waarde. Zijn verkeerskundig inzicht heeft ons in vele discussies, zoals bijvoorbeeld over knooppunt Hoevelaken, geholpen om concrete visies uit te werken.

 

Wij zullen hem gaan missen!

 We wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
 Bestuur en leden SGLA.

 

 

 

In Memoriam Leffert Oosterloo

In Memoriam

Leffert Oosterloo

16 augustus 1936 - 6 augustus 2007

 

Geachte lezer,

Het is triest u allen te moeten meedelen dat vanmiddag (maandag 6 augustus) Leffert Oosterloo, ons aller adviseur en verkeersdeskundige, is overleden. Hij was vorige week maandag in het ziekenhuis opgenomen voor een darmoperatie. In eerste instantie leek het goed te gaan, maar later traden er toch complicaties op, die vanmiddag fataal bleken.

Leffert stond al vele jaren altijd voor ons klaar met zijn deskundig advies en wist in veel verkeerskundige projecten er voor te zorgen dat deze werden bijgesteld. Kort voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, sprak ik nog met hem over de Hogewegzone. Hij vond dat het daar nog niet goed geregeld was, en kwam nog met concrete oplossingsrichtingen. Hij zocht het altijd nauwkeurig uit, het liefst aan de hand van grote tekeningen. Hij wist dan precies te vertellen waar het fout zat, maar kwam ook met ideeën voor betere oplossingen. Dit altijd op de zijn kenmerkende bescheiden wijze, met oog en aandacht voor de mening van anderen.

 
Zijn niet aflatende aandacht voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en spelende kinderen was opvallend. Veel rode fietspaden in Amersfoort zijn er ook door zijn toedoen gekomen. Zijn inzet voor een veiliger verkeer bleef niet beperkt tot Amersfoort alleen , ook bij veel projecten daarbuiten bood hij de helpende hand, o.a. bij de provincie Zuid Holland en natuurlijk de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Bijzonder graag had hij met dit werk nog lang door willen gaan.

Maar vooral zijn warme persoonlijkheid en zijn oprechte interesse en grote inzet voor de goede zaak zullen ons bijblijven. Wij - en we weten velen met ons, op de eerste plaats natuurlijk zijn familie en vrienden - zullen hem enorm missen.

Namens het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA),

Peter de Langen

voorzitter