In Memoriam Willem Hupkens van der Elst

Het doet ons verdriet u te moeten berichten dat één van de oprichters van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is overleden. Willem was voorzitter van 23 september 1995 tot 5 maart 2003.

Willem is overleden op zaterdag 21 november 2020. Hij is 86 jaar geworden.

In zijn functie als voorzitter van de SGLA heeft hij er mede voor geijverd om de relatie tussen burgers en politiek te verbeteren. Hij is degene geweest, die de samenwerking zocht,  vanuit het vertegenwoordigen van bewonersbelangen, met de gemeenteraad en het college. Hij ging de discussie graag en veelvuldig aan over een betere inspraak, door hem in het begin steevast medezeggenschap genoemd, wat in ieder geval inhield dat er meer en beter geluisterd moest worden naar de burger.

Hij gaf leiding aan de SGLA als het ging om  verbeteringen  aanbrengen in gemeentelijke plannen, desnoods tot aan de bestuursrechter, maar hij aarzelde ook niet om te zoeken naar oplossingen. Hij ging daarvoor niet alleen het gesprek aan met het gemeentebestuur maar initieerde dat zelfs.

Hij organiseerde conferenties met de gemeenteraad en probeerde bruggen te bouwen. Hij ging ook moeilijke gesprekken met bewonersgroepen, die het onderling niet altijd eens waren, niet uit de weg, want het streven naar er samen uit te komen, sprak voor hem vanzelf.

De SGLA heeft onder zijn voorzitterschap stellig bijgedragen aan de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort. Onder zijn voorzitterschap is de SGLA niet alleen maar een protestgroep of een bezwarenmachine geworden, maar juist een partner in het overleg met de Gemeente. In de tijd van het ontstaan van de SGLA ging het vooral om actiegroepen die geen enkel vertrouwen hadden in de gemeente. Willem Hupkens van der Elst probeerde duidelijk te maken, dat je het met elkaar oneens kon zijn, maar dat dit nog niet wilde zeggen dat de gemeente niet deugde.

Hij pleitte, meestal samen met Roelie Norp, in commissies en onderlinge contacten met raadsleden of politieke partijen ervoor om in een eerder stadium te komen met plannen, omdat er dan de meeste kans was, dat er nog iets te veranderen viel.

Hij propageerde bij groeperingen vooral om met de gemeente, dat wil zeggen het college en de raad, in gesprek te komen of te blijven. Hij legde voor bewoners of bewonersgroepen hiervoor contacten, besprak zaken met bewoners voor, maar ook met raadsleden als dat nodig was. Hij geloofde er heilig in dat je er met elkaar altijd uit moest kunnen komen.

Door zijn contacten met verschillende bewonersgroepen, kreeg Willem ook menig contact binnen het stadhuis. In het begin was de gemeente bijna 'blij' een aanspreekpunt te hebben om groepen te kunnen bereiken. De SGLA is daardoor een van de belangrijkste inspraakpartners voor de gemeenteraad geworden.

Het SGLA-bestuur verwierf onder zijn leiding het respect van partijen omdat eigen belang niet de drijfveer was. Willem probeerde onderscheid te maken tussen het  algemeen belang en het specifieke belang, van de diverse aangesloten groeperingen. Vanuit deze afweging droeg hij er zorg voor om de groeperingen niet voor de voeten te lopen. Zorgvuldigheid en herkenbaarheid in beleid en procedures stonden bij hem centraal.

Het resultaat is uiteraard niet alleen de verdienste van Willem Hupkens van der Elst, maar hij is wel degene die daaraan prominent leiding heeft gegeven op een redelijke en aangename manier.

In het najaar van dit jaar kon Willem nog meemaken dat de SGLA 25 jaar bestond. In het artikel daarover stond te lezen:

“In november 1993 heeft Willem Hupkens van der Elst, samen met anderen actief in verschillende bewonersorganisaties in zijn wijk,  het helemaal gehad met al die risicovolle ambities van Amersfoort.

“Jongens, wat er gebeurt in Amersfoort gaat ons allemaal aan, zegt o.a. Hupkens, het zijn zaken waar de hele stad mee te maken krijgt. Niet alleen een wijk of een dorpskern. We moeten als bewonersorganisaties samenwerken. Elkaar helpen. Elkaar informeren over wat we horen aan plannen. Kennis bundelen, ervaringen bundelen. Bovendien kunnen we door de gemeente dan ook niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld.

Op 2 december 1993 presenteert zich in de Eenhoorn, bij een vergadering over het streekplan, voor het eerst de Samenwerkende Groeperingen Behoud Leefklimaat, SGBL. Willem Hupkens biedt een door Gerbert Rebel geschreven manifest aan: “Amersfoort vertilt zich weer”. Een duidelijke boodschap. De pijlen worden gericht op het provinciale streekplan dat Amersfoort niet klakkeloos zou  moeten overnemen. “Het kán en móét anders, de Amersfoorter is het beu om allerlei door hem niet gewenste projecten te moeten bekostigen. De Amersfoorter wil niet dat het woon- en leefklimaat nog verder verslechtert.” Het manifest eindigt positief: Amersfoort, een betere toekomst waardig ….!”

(Bron: https://www.destadsbron.nl/nl/SGLA_25_jaar)

Dat was het begin van de samenwerkende bewonersorganisaties in Amersfoort. Op 23 september 1995 werd de SGLA opgericht en Willem werd daarvan voorzitter. Bij zijn afscheid in 2003 werd hij benoemd als erelid van de SGLA. 

We zullen Willem missen.

 Willem Hupkens van der Elst bij zijn afscheid in 2003

Namens het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Peter de Langen (voorzitter)

IN MEMORIAM JULIE-ANNE BORM

In Memoriam

Julie-Anne Borm

10 mei 1951 – 2 mei 2015

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van onze zeer gewaarde contactpersoon bij de Bomenstichting.

Zij heeft ons in meerdere gevallen waardevolle informatie kunnen verschaffen over gewenst beleid op het gebied van de natuur en bomen in het bijzonder. Ze was onder andere betrokken bij de discussie over het afschaffen van de kapvergunning en had daar een zeer uitgesproken mening over.

Ook bij het opstellen van de Groenvisie heeft zij haar inbreng nog gegeven.

Wij zullen haar expertise en aandachtige betrokkenheid missen. Zij was niet alleen deskundig maar ook een buitengewoon vriendelijk persoon.

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

P1020847

In memoriam Hobbe WallerIn Memoriam

Hobbe Waller

3 december 1944 - 23 mei 2010 De SGLA is diep getroffen door het overlijden van Hobbe Waller. In slechts enkele maanden is hij door een hersentumor geveld. Hobbe was onze verkeerskundig adviseur en heeft ons vaak geholpen door zijn brede samenhangende visie op de verkeerskundige problematiek van Amersfoort en daarbuiten. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan zijn presentatie op de Ledenvergadering van de SGLA over Amersfoort Zuid, aan zijn presentatie voor Bewonersgroepen, Raadsleden, ambtenaren en wethouders over de Kersenbaan, aan zijn ideeën voor veel simpeler oplossing voor de Asch van Wijckstraat en nog veel meer.

 

Omdat hij op zijn innemende manier niet alleen ons, maar ook andere betrokkenen, waaronder raadsleden en wethouders, de waarde van zijn integrale oplossingen duidelijk wist te maken, was hij voor de SGLA van onschatbare waarde. Zijn verkeerskundig inzicht heeft ons in vele discussies, zoals bijvoorbeeld over knooppunt Hoevelaken, geholpen om concrete visies uit te werken.

 

Wij zullen hem gaan missen!

 We wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
 Bestuur en leden SGLA.

 

 

 

In Memoriam Leffert Oosterloo

In Memoriam

Leffert Oosterloo

16 augustus 1936 - 6 augustus 2007

 

Geachte lezer,

Het is triest u allen te moeten meedelen dat vanmiddag (maandag 6 augustus) Leffert Oosterloo, ons aller adviseur en verkeersdeskundige, is overleden. Hij was vorige week maandag in het ziekenhuis opgenomen voor een darmoperatie. In eerste instantie leek het goed te gaan, maar later traden er toch complicaties op, die vanmiddag fataal bleken.

Leffert stond al vele jaren altijd voor ons klaar met zijn deskundig advies en wist in veel verkeerskundige projecten er voor te zorgen dat deze werden bijgesteld. Kort voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, sprak ik nog met hem over de Hogewegzone. Hij vond dat het daar nog niet goed geregeld was, en kwam nog met concrete oplossingsrichtingen. Hij zocht het altijd nauwkeurig uit, het liefst aan de hand van grote tekeningen. Hij wist dan precies te vertellen waar het fout zat, maar kwam ook met ideeën voor betere oplossingen. Dit altijd op de zijn kenmerkende bescheiden wijze, met oog en aandacht voor de mening van anderen.

 
Zijn niet aflatende aandacht voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en spelende kinderen was opvallend. Veel rode fietspaden in Amersfoort zijn er ook door zijn toedoen gekomen. Zijn inzet voor een veiliger verkeer bleef niet beperkt tot Amersfoort alleen , ook bij veel projecten daarbuiten bood hij de helpende hand, o.a. bij de provincie Zuid Holland en natuurlijk de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Bijzonder graag had hij met dit werk nog lang door willen gaan.

Maar vooral zijn warme persoonlijkheid en zijn oprechte interesse en grote inzet voor de goede zaak zullen ons bijblijven. Wij - en we weten velen met ons, op de eerste plaats natuurlijk zijn familie en vrienden - zullen hem enorm missen.

Namens het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA),

Peter de Langen

voorzitter