Vathorst

Inspreken Bij Bestemmingsplan Vathorst, partiële herziening

16 januari 2007

Geachte Raadsleden,

Voordat een bestemmingsplan naar de PPC gaat, heeft u de kans om richtinggevende uitspraken richting College te doen. N.a.v. de reactienota willen wij u vragen dat te doen op de volgende onderdelen.

Reactie conform artikel 10 inzake Herzieningen Bestemmingsplan Vathorst 2007

18 oktober 2006

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Graag willen wij hierbij reageren op de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan Vathorst.

Zienswijze inzake Uitwerkingsplan winkelcentrum Vathorst 1e fase 3

3 januari 2006

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij geven wij onze zienswijze met betrekking tot het uitwerkingsplan winkelcentrum Vathorst 1e fase. Onze zienswijze betreft de volgende aspecten:

Fietsroute Vathorst-Amersfoort Centrum door Boerderijenkamer, procedureel

3-5-2005

Geacht college,

De SGLA heeft deelgenomen aan de participatie ten behoeve van de fietsroute Vathorst-Amersfoort Centrum door de Boerderijenkamer. In dat kader is er door ons al inhoudelijk gereageerd. Ons bezwaar richt zich daarom niet tegen de inhoud, maar tegen de nu gevolgde procedure. (Zie voor de inhoudelijke reactie van de SGLA op de fietsroute het stuk hieronder).

Fietsroute Vathorst-Amersfoort Centrum door Boerderijenkamer, inhoudelijk

7-2-2005

Geachte heren Hut en Richters,

De SGLA wil nog graag enige opmerkingen maken bij het Voorlopig Ontwerp SFR Vathorst-Amersfoort Centrum.