Afscheid Roelie Norp als vice-voorzitter van de SGLA

13 april 2007

Op vrijdag 13 april 2007 is aan Roelie Norp het erelidmaatschap van de SGLA uitgereikt.

Vrijdagavond werd voor haar een afscheid georganiseerd in verband met het terugtreden als vice-voorzitter. Roelie Norp nam na 14 jaar afscheid in een bont gezelschap van leden van bewonersgroeperingen vanuit de hele stad, ambtenaren, raadsleden en wethouder Luchtenveld.

Er klonken veel waarderende woorden van mede actievoerster van het eerste uur, Riekje Hoffman, over de tijd dat beiden actie voerden met betrekking tot het Rustenburgtracee.

Oud-voorzitter Hupkens van de Elst roemde Roelie Norp en prees vooral haar juridische kennis. "Ze had een heel goede advocaat kunnen worden, maar gezien haar maatschappelijke betrokkenheid, was ze dan toch weer advocaat pro deo geworden", aldus Willem Hupkens.

Ook wethouder Luchtenveld sprak veel waardering uit voor Roelie Norp.

Voorzitter Peter de Langen roemde haar dossierkennis: Je hoeft aan Roelie soms maar een enkele vraag te stellen, dan krijg je het hele dossier van begin tot het eind te horen. Soms kan ze nog letterlijk vertellen wat mensen jaren geleden hebben gezegd.

Wat alle sprekers gemeen hadden, is dat zij de enorme gedrevenheid van Roelie Norp noemden. Het is ook niet voor te stellen dat de "Moeder van Alle Inspraak" (en van 2 dochters en een zoon, en Grootmoeder van 2 kleindochters!) zich niet meer met al die onderwerpen zou bemoeien.

Hierna werd door de voorzitter van de SGLA. Peter de Langen, het erelidmaatschap van de SGLA uitgereikt aan Roelie Norp.