BRANDBRIEF STOUTENBURG, 6 juli 2008

BRANDBRIEF STOUTENBURG, 6 juli 2008

Geacht College,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft geconstateerd dat u het bestemmingsplan Buitengebied Oost in de vakantieperiode ter visie heeft gelegd. In vorige jaren werd dan de termijn automatisch verlengd met vier weken, zodat in ieder geval iedereen de tijd om te reageren.

Wij hebben geprobeerd, via de ambtelijke weg, de gemeente hierop te wijzen. Helaas kregen wij hier een muur van onbegrip en werd er geweigerd hierop in te gaan. Gezien het feit dat Raad en College met reces gaan, sturen wij u deze brandbrief om alsnog de ter visie legging van dit plan met vier weken te verlengen, zoals dat ook in andere jaren gebruikelijk was.

HOE HEERLIJK IS STOUTENBURG NOG? 25 juni 2008

Hoe heerlijk is Stoutenburg nog?

25 juni 2008

Er was eens…..een klein Paradijs; een prachtig gebied met een weelderige begroeiing van planten, boomgroepen en bospercelen, dat onderdak bood aan talrijke diersoorten, totdat het eigendom werd van Utrechts Landschap die besloot er iets heel anders van te maken, naar voorbeeld van oude kaarten, en het dan Heerlijkheid te noemen.

De weelderige begroeiing is al voor een groot deel verdwenen, structuren in het landschap zijn vervangen door kale vlaktes waar 'nieuwe natuur' moet ontstaan. Dit ten koste van wat er was.

PERSBERICHT N.A.V. COLLEGE-VOORNEMEN OVER DE HOGEWEGZONE, 12 DECEMBER 2007

PERSBERICHT N.A.V. COLLEGE-VOORNEMEN OVER DE HOGEWEGZONE, 12 december 2007

De participatiegroep Hogewegzone heeft met ongenoegen kennis genomen van het College voornemen om tussentijds de spelregels te veranderen en het voorgestelde inspraakproces af te breken.

De participatiegroep is en blijft van mening dat het tussentijds wijzigen van de spelregels ongewenst is en de betrouwbaarheid van de gemeente niet ten goede komt. Een betrouwbare overheid komt haar afspraken na. Voor deelname aan een participatieproces is het van essentieel belang dat een burger de Overheid kan vertrouwen. Door deze wijziging van het inspraakproces kijkt de participatiegroep ook anders aan tegen het tot nu toe positief verlopen proces.

Verkeersplan SGLA valt goed bij politiek en wethouder, 31 OKTOBER 2007

PERSBERICHT 31 oktober 2007

Verkeersplan SGLA valt goed bij politiek en wethouder

Gisteravond tijdens de behandeling in De Ronde van de nieuwe begroting, bij het programma economie en Bereikbaarheid, heeft de SGLA bij monde van voorzitter De Langen haar idee gelanceerd aangaande een veel goedkopere variant voor de plannen van het College van B&W m.b.t. de Van Asch van Wijckstraat.

Een Hoog Proefballonnetje? (Ingezonden brief n.a.v. het artikel “Hoogbouw is niet langer taboe”in het AD AC van 5 oktober jl.

Een Hoog Proefballonnetje? (Ingezonden brief n.a.v. het artikel “Hoogbouw is niet langer taboe”in het AD AC van 5 oktober jl.

Soms zijn krantenartikelen erg prikkelend. Het artikel over hoogbouw in Amersfoort is er zo een.

Terwijl overal in de markt de vraag naar appartementen terugloopt, wordt door Amersfoortse politici en ontwikkelaars de discussie over forse hoogbouw gestart. De discussie komt op een vreemd moment omdat de plannen voor de bouw van appartementen in bijv. Puntenburg, aangezien hoogbouw in de markt niet te verkopen was, letterlijk naar beneden zijn bijgesteld. Stedenbouwkundigen zoals bijv. Khandekar passen nieuwbouwplannen juist aan op de maat en schaal van Amersfoort (lager, bescheidener).