PERSBERICHT Geen schorsing Bestemmingsplan Hogewegzone, 26 oktober 2011

Naar de mening van De Raad van State heeft de SGLA nog niet genoeg aannemelijk kunnen maken dat de verkeersituatie in de plannen niet voldoet. Dit onderdeel van de uitspraak heeft bij ons wel tot enige verbazing geleid. De SGLA heeft voorafgaande aan de gang naar de Raad van State zelf door een verkeerskundige een Verkeerskundige Toets laten opstellen. In de uitspraak van de Raad van State is hierover niets terug te vinden, maar wordt wel gerefereerd aan het te elfder ure door de Gemeente en Alliantie ingediend rapport van Witteveen & Bos. Dit rapport was ons voor aanvang van de hoorzitting niet bekend.

De SGLA zal in de bodemprocedure de verkeerskundige problemen die wij voorzien zeker opnieuw ter sprake brengen.

Een ander punt dat ons eerst tijdens de zitting duidelijk werd, is de mededeling van gemeente en Alliantie Eemvallei dat het project Hogewegzone onder de Crisis- en Herstelwet zou vallen. De gemeente heeft dit in de officiƫle publicatie niet vermeld. Ook dit is een punt dat in de vervolgprocedure nog een rol zal spelen.

De SGLA is teleurgesteld dat de Raad van State nog geen aanleiding heeft gezien om het bestemmingsplan te schorsen. Wij wachten nu de vervolgprocedure af.

Klik hier voor meer informatie over de Hogewegzone