PERSBERICHT SGLA naar Raad van State i.v.m. Bestemmingsplan Hogewegzone, 30 augustus 2011

30 augustus 2011

De Ver. Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Hogewegzone. Ook is een verzoek ingediend voor een voorlopige voorziening.

De belangrijkste bezwaren betreffen de gekozen verkeersoplossing en de onderbouwing van het bestemmingsplan. Om zekerheid te verkrijgen omtrent de juistheid van deze bezwaren heeft de SGLA, alvorens bezwaar te maken, nog een Verkeerskundige Toets laten uitvoeren. Hieruit bleek o.a. dat:

Persbericht SGLA en NMU structuurvisie, 12 april 2011

12 april 2011

Utrecht – Neem de fiets en het openbaar vervoer als uitgangspunt voor bereikbaarheid. Bouw niet in het buitengebied. En kies voor de maat en schaal van Amersfoort. Het zijn enkele van de zeven aanbevelingen voor een duurzame en levendige stad Amersfoort. De aanbevelingen zijn dinsdagavond in een brief aan wethouder Mirjam Barendregt en vicevoorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort Simone Kennedy aangeboden door de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Vraag aan gemeente m.b.t. bezwaar SGLA OWAB/MERA28 Utrecht – Amersfoort, 2 april 2011

Vraag aan gemeente mbt bezwaar SGLA OWAB/MERA28 Utrecht – Amersfoort, 2 april 2011

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft bezwaar ingediend tegen het ontwerp Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort. Dit wegontwerp heeft betrekking op de vaststelling van een hogere geluidsbelasting.

Permanente geluidsbelasting.

Wij moeten constateren dat in de gemeente Amersfoort voor maar liefst 463 woningen een hogere geluidswaarde moet worden vastgesteld in verband met aanpassingen aan de A28 en tevens in verband met de aanpassingen aan de A-1 nog 11 woningen extra.

Persbericht: SGLA maakt bezwaar tegen het Wegontwerp A28 Utrecht – Amersfoort vanwege geluidsoverlast, 2 april 11

PERSBERICHT 2 april 2011:

SGLA maakt bezwaar tegen het Wegontwerp A28 Utrecht – Amersfoort vanwege geluidsoverlast

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft bezwaar ingediend tegen het ontwerp Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort. Dit wegontwerp heeft betrekking op de vaststelling van een hogere geluidsbelasting. Onderstaand kunt u kennis nemen van onze bezwaren. Wij hebbende Gemeenteraad en het College van B&W verzocht om ook een bezwaarschrift in te dienen.

'Hogeweg is prestigeproject', 1 december 2010

Uit de Stad Amersfoort van 1 december 2010:

'Hogeweg is prestigeproject'

AMERSFOORT - De gemeente zou het bestemmingsplan Hogeweg voorlopig moeten uitstellen, vindt voorzitter Peter de Langen van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA). ,,Het is nu een beetje een prestigeproject. Een pas op de plaats zou helpen om het verkeersprobleem op te lossen. ''