Nog voldoende ruimte voor belangstellenden bij SGLA lijsttrekkersdebat 21 januari a.s. in de Observant om 20.00 uur

Nog voldoende ruimte voor belangstellenden bij SGLA lijsttrekkersdebat 21 januari a.s. in de Observant

NCPN en TON zijn ook uitgenodigd

Net als vier jaar geleden willen wij de lijsttrekkers van de politieke partijen uitnodigen voor een openbaar debat met onze leden. Doel is inzicht te krijgen in de keuzes die de partijen voor de komende vier jaar gaan maken. Het debat zal gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Bereikbaarheid: wat is uw intentie ten aanzien van de Westtangent en de bereikbaarheid van Vathorst (West)?
  2. Groen in en om de stad t.o.v. Rood: is er nog ruimte voor de groene long van het Beekdal? Hoe ver mag de stad nog groeien? Hoe groen blijft Vathorst Noord? Wat zijn de plannen voor het spoorwegemplacement? Welke keuzes maakt u en vooral waarom maakt u die keuze.
  3. Participatie: hoe gaat u om met de resultaten van de participatietrajecten? Hoe weegt u de belangen af en op welke manier verbetert u de kaders?
  4. De aankondiging van 12 magere jaren! Welke keuze maakt uw partij als het gaat om het spanningsveld tussen Economie versus Cultuur; versus Welzijn; versus Promotie van de stad?
  5. Kwaliteit van de Stad: hoe gaat u bijvoorbeeld om met de plannen voor het Eemcentrum in relatie tot plannen rond de Kop van Isselt, Oliemolenkwartier en het Stadhuisgebied?

SGLA debat met lijsttrekkers Politieke Partijen op 21 januari 2010

VOORAANKONDIGING

SGLA debat met lijsttrekkers Politieke Partijen op 21 januari 2010 in de Observant om 20.00 uur

Amersfoort, 22 november 2009.

Op de Algemene Ledenvergadering van de SGLA hebben de aangesloten groeperingen besloten om een debat te organiseren met de nieuwe lijsttrekkers van de politieke partijen in Amersfoort. Onze leden zijn erg benieuwd wat de inzet van de politieke partijen zal zijn voor de leefbaarheid van Amersfoort. Zij zijn van mening dat de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen:

SGLA nog voorzichtig over verkeersplannen, 7 JULI 2009

PERSBERICHT 7 juli 2009

SGLA nog voorzichtig over verkeersplannen

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft eindelijk de “geheime” stukken over de Verkeersmaatregelen in handen. Niet via de Gemeente, die heeft officieel nog steeds niet inhoudelijk gereageerd op de WOB-procedure (Wet Openbaar Bestuur), maar via de projectgroep VERDER. Maandagavond was er een toelichtende bijeenkomst voor belangengroeperingen en daar werden de stukken uitgereikt.

SGLA maakt zich zorgen over mogelijke komst Westtangent via achterdeur, 27 MEI 2009

PERSBERICHT 27 mei 2009

SGLA maakt zich zorgen over mogelijke komst Westtangent via achterdeur

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft kennis genomen van de agenda van 2 juni voor De Ronde van de gemeenteraad. Geagendeerd is een notitie van Jouw Amersfoort, waaruit blijkt dat alsnog subsidie wordt aangevraagd voor ondertunneling van de BW-laan, zonder dat de door de gemeenteraad gevraagde onderzoeken zijn uitgevoerd.

SGLA-visie knooppunt Hoevelaken, 28 JANUARI 2009

PERSBERICHT SGLA-visie knooppunt Hoevelaken, 28 januari 2009

De SGLA wil geen nieuwe wegen rond Amersfoort, maar parallelwegen voor plaatselijk verkeer

Als reactie op de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken heeft de SGLA als visie geformuleerd dat het door alle bestaande nationale en internationale beschermingsmaatregelen voor natuur en landschap rond Amersfoort onmogelijk is om nieuwe wegen aan te leggen, zoals de Westtangent of de Eemlus. Naast alle maatregelen om de groei van het autoverkeer te beperken moet er echter toch extra wegcapaciteit langs de bestaande wegen en knooppunten worden gevonden om de stagnatie van het doorgaande en plaatselijke verkeer op te heffen.