Toch draagvlak voor een oplossing Westelijke Ontsluiting?

Nogmaals is door de deelnemers bevestigd dat een toekomstgerichte westelijke ontsluiting op basis van de 10+ variant mogelijk is. De deelnemers vinden het plan van de CDA fractie voor een fietstunnel onder de spoorwegkruising en een mogelijke fietstunnel bij de aansluiting met de Soesterweg een plan om nader uit te werken. De 10+ variant aangevuld met het CDA plan is een evenwichtige oplossing en zorgt voor een wezenlijke doorstroming en de gewenste veiligheid. De uitwerking zou moeten plaatsvinden samen met de belanghebbenden en bij voorkeur met de Participatiegroep.

Om tot een beter inzicht te komen zou nu met spoed de 10+ variant eerst geheel financieel en verkeerstechnisch op hetzelfde niveau uitgewerkt moeten worden conform de voorgaande andere varianten. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Vervolgens stellen wij voor dit ook te doen voor het CDA compromis met de nog nader uit te werken ruimtelijke inpassingen. Hierdoor wordt het mogelijk om alle varianten gelijkwaardig te beoordelen. Wij stellen de Gemeenteraad van Amersfoort dan ook voor om in overleg met ons dat snel op te pakken.

Bijkomend voordeel van genoemde oplossing is een forse beperking van de kosten. Vooralsnog schatten wij in dat e.e.a. niet meer hoeft te kosten dan plm. 25 miljoen euro. Daardoor valt er 35 miljoen vrij in het totale budget van 60 miljoen euro in het project VERDER. Deze kostenbesparing zou dan besteed kunnen worden aan andere aan te pakken prioriteiten binnen het verkeer- en vervoerbeleid in Amersfoort en/of de Regio.

Op deze wijze ontstaat er ook ruimte om het compromis te beoordelen op én voldoende doorstromingseffecten én effecten van de  verbreding van de snelwegen A28 en A1 én de oplossingen bij knooppunt Hoevelaken. Hierdoor zou de komende 10 tot 20 jaar voor zowel bewoners, belanghebbenden als politiek rust kunnen ontstaan in het gebied.

Een ander punt waar een breed draagvlak voor bestaat, is om geen aanpassingen voor de Stichtse Rotonde uit te werken, hetgeen ca. 3,9 miljoen euro scheelt. De nut en noodzaak om nu aanpassingen te verrichten aan de Stichtse Rotonde is in het gehele participatieproces niet aan de orde geweest  en ook niet aangetoond. Wij zien geen enkele reden om daar nu mee aan de gang te gaan.

De deelnemers van het overleg vinden dat de oplossing voor de westelijke ontsluiting de basis moet zijn voor de coalitie onderhandelingen. Door nu snel dit compromis uit te werken en uit te rekenen kan er wellicht een breed maatschappelijk gedragen oplossing komen voor de impasse over dit al jaren voortdurende onderwerp. Mogelijk kan zelfs hierdoor ook de politieke crisis sneller opgelost worden. Wij roepen de Raad op om hiermee serieus aan de gang te gaan

Deze oproep wordt ondersteund door:

 • Belangenvereniging Daam Fockemalaan e.o. incl. Beroemde Vrouwenbuurt
 • Bewoners BW-laan even nummers
 • Bewoners BW-laan oneven nummers (noordzijde spoor)
 • Bewoners Stichtse Rotonde/ hoek dr. J.P. Heijelaan
 • Bewoners Birkstraat Soest
 • DierenPark Amersfoort
 • De Kabouterhut
 • Fietsersbond Amersfoort
 • Milieudefensie Amersfoort
 • Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)
 • Stichting Woonklimaat Berg
 • VvE Midland Parc