Verkeer

Inspreken Westelijke Ontsluiting 18 juni 2013

18 juni 2013

Geachte raadsleden,

De komende weken staat de Gemeenteraad onder een enorme tijdsdruk. U moet besluiten nemen over het VVP en PvE Zwembad Hogewegzone, de Structuurvisie, de Kadernota, de Jaarrekening en een groot aantal bestemmingsplannen, etc. Helaas ontvangt u nu, ter besluitvorming, dan ook nog een onvolledig uitgewerktvoorstel over de Westelijke Ontsluiting.

De SGLA wil de inhoudelijke reacties op variant 7b in eerste instantie over laten aan de andere insprekers. Wij nodigen u uit om m.b.t. de Westelijke Ontsluiting een principiële uitspraak te doen. De alles beslissende besluitvorming is voor ons aanleiding ook in te gaan op het proces.

Advies leden Participatiegroep Westelijke Ontsluiting

25 mei 2013

De Participatiegroep voor de Westelijke Ontsluiting heeft kennis genomen van de voorlopige
uitwerking van de variant voor de Westelijke Ontsluiting zoals deze is omschreven in het
Coalitieakkoord 2013-2014.

Reactie Verkeer- en Vervoerplan 2030

10 april 2013

Geacht College,

Graag reageren wij op het Concept Verkeer- en Vervoerplan 2030. Wij sturen u onze reactie conform uw verzoek per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voorwoord pag. 4:

  • Dit document is het resultaat van inzichten en initiatieven van betrokken burgers en instanties op het toekomstige mobiliteitsbeleid van Amersfoort. Inzichten uit de stad zijn daarmee optimaal benut, zodat beschikbare middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

SGLA reactie op besluit College over Westelijke Ontsluiting: van nul plus naar 10 plus, 10 oktober 2012

SGLA reactie op besluit College over Westelijke Ontsluiting: van nul plus naar 10 plus, 10 oktober 2012

Geachte raadsleden,

De SGLA is verbaasd over het feit dat er in de afgelopen week een besluit is genomen over de Westelijke Ontsluiting. Op maandag 1 oktober hebben de voorzitters van de SGLA en de Belangenvereniging Daam Fockemalaan e.o. inclusief de Beroemde Vrouwenbuurt met wethouder Buijtelaar gesproken. Doel was, om gebruik makend van de situatie dat een besluit nog even op zich zou laten wachten (althans dat hadden wij begrepen), de tijd te benutten om een aantal nog niet opgeloste knelpunten te onderzoeken.

Wij stelden voor een soort keukentafel bijeenkomst te organiseren om samen met een (beperkt) aantal belanghebbenden, gemeentelijke- en externe deskundigen de nog bestaande knelpunten uit te werken en naar oplossingen daarvoor te zoeken.

Die maandagmiddag kregen wij op geen enkele manier de indruk, dat er al een voorstel lag om in het College te bespreken. Integendeel wethouder Buijtelaar ging serieus in op het voorstel en zei het in overweging te nemen en ons hierover te berichten. Op dat bericht zitten wij nog steeds te wachten….!

Inspreektekst SGLA betreft cofinanciering Knooppunt Hoevelaken, 13 maart 2012

Inspreektekst SGLA betreft cofinanciering Knooppunt Hoevelaken, 13 maart 2012

Geachte Raadsleden,

Wij hebben kennis genomen van het College voorstel. Eigenlijk hadden wij verwacht dat de Raad in eerste instantie zelf het initiatief zou nemen en in tweede instantie samen met bewoners en belangengroeperingen tot de gewenste prioriteiten zou komen.

De SGLA is van mening dat de hoogste prioriteit toegekend zou moeten worden aan het oplossen of beperken van de permanente geluidsproblematiek van de snelwegen voor Schuilenburg en Rustenburg.