Bewonersmanifest & debat voor Amersfoortse politiek: ‘Er kan veel beter’

Op 1 maart overhandigde voorzitter Daan Valkenburg namens de SGLA, leden en partners het Bewonersmanifest aan burgemeester Lucas Bolsius. Komende vrijdag is de inhoud van het Manifest leidend bij het debat dat plaats gaat vinden in het Groene Huis. Er is nog plek om het bij te wonen. Kaarten bestellen kan hier.

Uit De Stad Amersfoort:

Dertien bewonersbelangenverenigingen hebben een manifest aangeboden aan de Amersfoortse politiek. In het manifest vragen zij vooral bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht voor leefbaarheid, integraliteit, samenwerking, groen en het gebruik van de openbare ruimte. ,,Er kan in Amersfoort veel beter in de rolverdeling tussen burger en overheid”, zegt Daan Valkenburg namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA).

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen boden de belangenverenigingen hun manifest aan aan de verschillende politieke partijen in de gemeente. Namens de gemeente nam burgemeester Lucas Bolsius het manifest in ontvangst. 

In de inleiding van het manifest is te lezen dat de lokale overheid bij veel grote actuele thema’s, als energietransitie, vluchtelingenopvang en kwaliteit van de leefomgeving, een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Met hun manifest dragen de belangenverenigingen ook voorbeelden aan uit onze gemeente waar het wel goed ging. 

,,De hoop is daarmee de politiek te inspireren. Met de komst van de Omgevingswet verandert de rol van de gemeenteraad, participatie wordt wettelijk verplicht en alle losse bestemmingsplannen moeten vervangen worden door een enkel gemeentebreed Omgevingsplan. Veel gelegenheden dus om van de mogelijkheid gebruik te maken breder na te gaan denken over de rolverdeling tussen burger en overheid en oude patronen te doorbreken.”

Valkenburg: ,,Als één van de initiatiefnemers kijkt de SGLA er naar uit dat het Manifest wordt gebruikt bij de gesprekken omtrent een formatie van een nieuw gemeentebestuur.” In aanloop daar naartoe gaan verschillende Amersfoortse politieke partijen komende vrijdag met elkaar in debat over de onderwerpen uit het manifest.