Pleitnota bodemprocedure Hogewegzone

20 februari 2012

NB: indien u geïnteresseerd bent in een of meer bijlagen genoemd in deze publicatie dan kunt u deze opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoogedelgestreng College,

Wij willen graag nog enkele onderdelen van onze bezwaren nader toelichten.

  • Crisis- en Herstelwet

In onze aanvulling op de beroepsgronden hebben wij al gronden aangevoerd waarom wij van mening zijn, dat deze wet hier niet van toepassing kan zijn. Er is geen sprake van een gebiedsontwikkeling in de zin van de wet. Er is nooit een gebiedsontwikkelingsplan vastgesteld; er is sprake van een stedelijke ontwikkeling. De Gemeenteraad geeft dit overigens ook zelf aan in haar verweerschrift in de zaak Roskam.

Pleitnota Hoorzitting Gemeente i.v.m. Tunnelbak Hogewegzone

26 januari 2012

Wij hebben tegen het bestemmingsplan Hogewegzone beroep aangetekend bij de Raad van State, onder andere op basis van de verkeerskundige invulling. Er is nog geen inhoudelijke uitspraak gedaan op onze bezwaren. Daarom hebben wij ook een zienswijze ingediend tegen de onderhavige omgevingsvergunning.

Aanvulling op al ingediende beroepsgronden Hogewegzone

NB: indien u geïnteresseerd bent in een of meer bijlagen genoemd in deze publicatie dan kunt u deze opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

19 januari 2012

Hoogedelgestreng College,

Graag willen wij ons ingediend beroepschrift handhaven en nader onderbouwen met een aantal aanvullingen op de reeds ingediende beroepsgronden. Daarnaast willen wij reageren op de door de Gemeente en de Alliantie Eemvallei ingediende verweerschriften.

1. Toepasselijkheid Crisis- en Herstelwet

Wij maken bezwaar tegen de veronderstelling dat de Crisis- en Herstelwet in dit geval toepasbaar zou zijn. Inmiddels is ons gebleken dat gemeenteraadsfracties (ook) niet op de hoogte zijn van de veronderstelling dat deze wet voor het bestemmingsplan Hogewegzone van toepassing zou zijn. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld (bijlage 1) en beantwoord.

In geen enkele gemeentelijke publicatie is terug te vinden dat voor dit bestemmingsplan de Crisis- en Herstelwet van toepassing zou zijn.

Bezwaar Vergunning Aanleggen Tunnelbak met viaduct Hogeweg/kruising Operaweg

27 november 2011

Geacht College,

De SGLA maakt bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tunnelbak met viaduct.

Wij hebben inhoudelijke bezwaren tegen de uitvoering van het bestemmingsplan en zijn daarom een procedure gestart bij de Raad van State. Deze verleende vergunning maakt onderdeel uit van de uitvoering van het bestemmingsplan. In de bodemprocedure is nog geen uitspraak gedaan. Het lijkt ons daarom verstandiger te wachten met de uitvoering van deze vergunning totdat de inhoudelijke uitspraak van de Raad van State bekend is.

Verzoek voorlopige voorziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan Hogewegzone, 11 oktober 2011

11 oktober 2011

PLEITNOTA

Geachte Voorzitter,

Wij willen graag gebruik maken van de gelegenheid om een aantal punten nog eens nader toe te lichten.

  • Dringende noodzaak/spoedeisendheid

Wij hebben u verzocht om een voorlopige voorziening toe te wijzen en wij zijn verheugd dat u op een zo korte termijn een hoorzitting hebt kunnen beleggen. Dit is ook nodig omdat er nu al vergunningprocedures gestart zijn, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, welke de feitelijke start van de uitvoering van dat bestemmingsplan vormen. Zo is al een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van bomen en is een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een noodweg. Hiervoor kunnen tot 19 oktober zienswijzen worden ingediend.