Reactie van de Participatiegroep Hogewegzone n.a.v. voorgenomen besluit van College om het participatieproces te wijzigen, 12 december 2007

Reactie van de Participatiegroep Hogewegzone n.a.v. voorgenomen besluit van College om het participatieproces te wijzigen, 12 december 2007

De Participatiegroep heeft kennis genomen van het voorgenomen besluit zoals dat is toegelicht in twee bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de leden van de participatiegroep hun ongenoegen kenbaar gemaakt en besloten om gezamenlijk te bekijken hoe zij verder wil. De groep is hiervoor op 6 december 2007 bijeen geweest. Hiervan is ook verslag gemaakt.

Reactie concept ontwikkelingsplan Liendert - Rustenburg en/ het concept ontwikkelingsplan Randenbroek - Schuilenburg 24 september 2007

Betreft: Reactie concept ontwikkelingsplan Liendert - Rustenburg en/ het concept ontwikkelingsplan Randenbroek - Schuilenburg

24 september 2007

Geacht College,

Onderstaand geven wij onze reactie op beide concept ontwikkelingsplannen.

1. Proces

  • Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het gevolgde proces. Onze indruk is dat duidelijk getracht is om de inwoners van de vier wijken bij het proces te betrekken. Ook voor het vervolgproces vinden wij de werkwijze participatie duidelijk beschreven. We adviseren het College om niet te bang zijn om ook werkwijze co-productie te gebruiken. Dit kan goede plannen opleveren en de betrokkenheid en draagvlak verhogen.

SGLA Inbreng in de Ronde op 12 juni 2007 over de Ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt

SGLA Inbreng in de Ronde op 12 juni 2007 over de Ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt

Algemene indruk

De SGLA vindt het positief dat nu naar een totaal beeld wordt gekeken. De sociale component is duidelijk en beter uitgewerkt. Ook positief is het principe van de groene saldoregeling.

SGLA-inbreng in de Ronde op 23 mei 2006 over de Startnotitie Hogewegzone

SGLA-inbreng in de Ronde op 23 mei 2006 over de Startnotitie Hogewegzone

Geachte Raadsleden,

U wordt gevraagd om een mening te geven over de ambities in het programma van de Hogewegzone. We zijn blij dat dit onderdeel nog bij u wordt voorgelegd, want wij willen u daar graag een aantal opmerkingen over mee geven. We vinden het ook van belang dat nu met de BVA een start wordt gemaakt en begrijpen dat dus belangrijk is om een goede kaderstelling mee te geven. De SGLA is op meerdere momenten gevraagd om mee te participeren bij de opstelling van deze startnotitie. U hebt daarvan ook de verslagen toegestuurd gekregen. Onze punten die we van belang achten voor de kaderstelling in dit project zijn als volgt:

schriftelijke reactie op concept-Woonvisie, 17-2-2006

Onderwerp: schriftelijke reactie op concept-Woonvisie, 17-2-2006

Geacht college,

Om te beginnen alle waardering voor de wijze waarop u bewoners bij de totstandkoming van dit concept betrokken heeft. Door hen ook in contact te brengen met diverse professionals en vooraf duidelijke thema te presenteren is er breed gediscussieerd. Mede uit die discussie heeft u uw nota samengesteld. Graag geven wij een reactie op dit resultaat. Het motto van de conceptnota is: Vitaliteit en verscheidenheid in een ongedeelde stad. Als u met ongedeeld bedoeld dat iedere wijk en woning kwaliteit moet hebben, dan onderschrijven wij dat, namelijk niet nieuw bijbouwen en vervolgens bestaande wijken verwaarlozen. Het feit dat niet alleen het kunnen wonen, maar wonen en leefomgeving als één gezien wordt, is een sterk uitgangspunt.