Ingesproken in de Ronde 24 januari 2006 over Concept-Woonvisie

Ingesproken in de Ronde 24 januari 2006 over Concept-Woonvisie

Algemeen

 • Gezien de zeer beperkte tijd zal ik eerst inhoudelijk ingaan op de nota en dat tot slot over het proces nog iets zeggen en vragen.
 • Ingesproken in De Ronde 17 januari 2006 over Projectplan Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA)

  Ingesproken in De Ronde 17 januari 2006 over Projectplan Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA)

  Geachte raadsleden,

  Graag wil de SGLA reageren op het Projectplan Binnenstedelijke Vernieuwing. Dit plan beschrijft de aanpak voor een drietal wijken. Wij zijn positief over het feit dat de Binnenstedelijke Vernieuwing breed wordt gezien. Het Projectplan ademt een sfeer van goede intenties en een veelheid aan betrokkenheid en maakt ook de complexiteit duidelijk. Toch krijgen wij nog geen helder beeld over de aanpak. Wij hadden verwacht meer een soort algemene startnotitie te krijgen, zodat een beter beeld gekregen wordt wat met de Binnenstedelijke vernieuwing wordt nagestreefd en hoe dit te bereiken. Dit stuk is weinig concreet en roept heel veel vragen op.

  Ingesproken in commissie Beheerzaken op 21 juni 2005 over notitie inzake voortgang proces Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA)

  Ingesproken in commissie Beheerzaken op 21 juni 2005 over notitie inzake voortgang proces Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA)

  Geachte leden van de Raad, voorzitter,

  De SGLA is blij dat nu zowel de woonvisie als het plan van aanpak voor de binnenstedelijke vernieuwing gezamenlijk worden behandeld. Beide onderwerpen liggen in elkaars verlengde en hebben veel met elkaar te maken.

  Ingesproken in commissie Beheerzaken op 12 april 2005 over het strategisch plan van aanpak Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA)

  Ingesproken in commissie Beheerzaken op 12 april 2005 over het strategisch plan van aanpak Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA)

  Twee tot drie minuten spreektijd voor plannen die wijken ingrijpend kunnen veranderen is niet veel. Twee tot drie minuten spreektijd terwijl de of-vraag bij vaststelling van deze nota niet meer aan de orde is, maar alleen nog maar het hoe, strookt niet met alle mooie intenties om de burger meer stem te geven. Bedenk daarbij dat in deze nota heel veel toekomstige bouwlocaties worden benoemd, terwijl de publieksfolder doet of het om een heel open proces gaat. Het mag duidelijk zijn dat deze nota, maar ook de folder ons in het verkeerde keelgat is geschoten en eigenlijk steeds meer. Weten mensen in de wijken dat er heel concreet woningbouwlokaties worden genoemd, naast het Waterwingebied? Weten mensen uit Randenbroek, Schuilenburg, Liendert, Schothorst, Rustenburg, enz. wat u wellicht binnenkort voor hen gaat besluiten? Waarschijnlijk niet, want de publieksfolder sprak daar niet over.