Verkeer

Inspreektekst SGLA betreft cofinanciering Knooppunt Hoevelaken, 13 maart 2012

Wij zijn verbaasd dat de kosten hiervan niet in beeld zijn gebracht, terwijl deze materie verreweg het grootste probleem is. In het kader van het Wegaanpassingsbesluit A28 is gebleken dat er voor 208 woningen in Rustenburg en 218 in Schuilenburg sprake is van een permanente geluidsbelasting (zie ons bezwaarschrift, te raadplegen op onze website). Wij zouden graag zien dat u de geluidsproblematiek als eerste prioriteit vaststelt zodat aan deze materie t.o.v. de overige prioriteiten voorrang wordt verleend.

Onze 2e prioriteit gaat uit naar de ecologische verbindingen die vooral gericht zijn op het creëren van wandelroutes.

De 3e prioriteit betreft het mogelijk deels of geheel openhouden van de afslag Hoevelaken, waarbij wij opmerken, dat bij het in procedure zijnde Wegaanpassingsbesluit A28 rekening is gehouden met het afsluiten van deze afslag. Het openhouden zorgt dus voor meer verkeer op de A28 met, o.a. voor de Hogeweg, mogelijke gevolgen.

Wij zijn verbaasd over een groot aantal wensen die kennelijk uit de lucht zijn komen vallen. Van veel van deze wensen hebben wij nooit eerder kennis kunnen nemen en zij lijken niet helemaal reëel. Wij vragen ons af waar de voorgestelde en in te dienen wensen en prioriteiten plotseling vandaan komen? De nut en noodzaak kunnen wij, in het bijzonder voor de wensen: 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18 en 23 niet plaatsen. Opgeteld komen alle wensen op een bedrag van minimaal 78 miljoen en maximaal 545 miljoen euro. Wij vragen ons af of de gestelde prioriteiten serieus genomen moeten worden. O.i. zijn enkele goed onderbouwde wensen beter dan een hele waslijst, waarvan de nut en noodzaak niet duidelijk is.

Aansluitingen voor Vathorst West vinden wij niet nodig omdat wij Vathorst West niet zien als een geschikte woningbouwlocatie. (wensen 1 en 2) Wonen achter een grote vuilstortplaats lijkt ons niet aantrekkelijk. Bovendien is gebleken dat deze locatie niet budgetneutraal te ontwikkelen is.

En dan komen we op de hamvraag. Welke bronnen heeft de gemeente aangeboord van waaruit geld gegenereerd kan worden voor deze miljoenen reservering. Aan alle kanten bent u aan het bezuinigen en wijkcentra moeten dicht, terwijl u wel een ongedekte cheque van 10 miljoen voor knooppunt Hoevelaken kunt aanbieden. Dit is moeilijk te begrijpen en wij zijn dan ook zeer benieuwd naar uw uitleg hierover.

Tot slot staat, als een duveltje uit een doosje, op de laatste pagina van bijlage 6 vermeld dat er allerlei vreemde woningbouwlocaties te voorschijn zijn gekomen. Bouwen in de assen van de snelwegen bij de Vosheuvelbeek, Schuilenburg, Outputweg en zelfs een overkluizing van de A1 komen plots naar voren. Alsof de woningmarkt niet ingestort is en op deze locaties de geluidsproblematiek niet zal spelen. Wij vragen ons af of wij deze bouwplannen serieus moeten nemen.

Onze vraag aan u is: Zet in op de prioriteiten:

1 oplossen geluidsproblematiek,

2 ecologische verbindingen en

3 de afslag Hoevelaken

en zorg voor een reële dekking van de 10 miljoen.