Verkeer

Aanvulling op zienswijze op het OWAB/MERA28 Utrecht - Amersfoort, 27 april 2011

Aanvulling op zienswijze op het OWAB/MERA28 Utrecht - Amersfoort, 27 april 2011

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil hierbij de door haar ingediende zienswijze op het OWAB (ontwerp Wegaanpassingsbesluit) A28 Utrecht-Amersfoort met handhaving van het eerder ingediende bezwaar aanvullen als volgt:

Wij onderschrijven de door de gemeente Amersfoort ingediende zienswijzen zoals bijgesloten. Wij verzoeken u deze als hier herhaald en ingevoegd te beschouwen. Graag ontvangen wij dus ook hierop uw reactie.