Verkeer

Advies leden Participatiegroep Westelijke Ontsluiting

Vervolg

In het Coalitieakkoord is de variant als volgt omschreven: het tracé voor de Westelijke ontsluiting, loopt vanaf de Stichtse rotonde, via het kazerneterrein parallel aan de Aletta Jacobslaan, met een tunnel voor alle verkeer onder het spoor door en vervolgens verder via het bestaande wegtracé (Barchman Wuytierslaan). Hier vindt u ons advies ten aanzien van deze Variant 7, met de uitwerkingen in een 7+ Variant, Variant 7a en 7b, zoals deze aan ons is gepresenteerd op respectievelijk 24 april jl. en recent op 16 mei jl. met aanvullende gegevens aan ons is gepresenteerd. Wij stellen vast dat er nog veel vragen zijn over de uitwerkingen van de varianten.