Ziekenhuislocaties

Vragen n.a.v. presentatie Meander Ziekenhuis, 30 juni 2009

Vragen n.a.v. presentatie Meander Ziekenhuis, 30 juni 2009

Geachte College,

Op 17 juni was er presentatie bijeenkomst van het ziekenhuis Meander inzake de nieuwbouw aan de Maatweg. Aangezien de gemeente daar niet aanwezig was, konden vragen over weginrichting, bestemmingsplan verkeerstromen etc. niet beantwoord worden. Mede namens de Stichting Belangen Hamseweg Zuid - Groot Weede & bewoners De Schans willen wij u daarom de volgende vragen voorleggen met het verzoek deze aan ons te beantwoorden:

Inspreken Park Randenbroek en Beekdal 16 juni 2009

Inspreken Park Randenbroek en Beekdal 16 juni 2009

Promotioneel haalt het College alles uit de kast. Zelfs You Tube is niet geschuwd. Aan standaard flatgebouwen worden prachtige benamingen gegeven, zoals

  • Urban Villa´s op de locatie Sportfondsenbad en
  • Groene vingers ter verbloeming van een grote hoeveelheid woningbouw op de locatie Elisabeth.

In Amersfoort is dit promotionele verkooppraatje niet ongewoon meer. Appartementencomplexen worden kastelen of landgoederen genoemd en met de Ruimte voor Ruimteregeling in Hoogland/West is sprake van verkapte woningbouw. Maar al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding, is het gezegde.

Bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning nr. 2008992682 t.b.v. het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg, 25 september 2008

Bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning nr. 2008992682 t.b.v. het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg, 25 september 2008

Geacht College,

De SGLA maakt hierbij bezwaar tegen bovengenoemde bouwvergunning, de vrijstelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf.

Inspreken De Ronde 8 juli inzake Park Randenbroek en Beekdal

Inspreken De Ronde 8 juli inzake Park Randenbroek en Beekdal

Geachte leden Van de Raad,

Ik wil in het kort ingaan over de procedure, de mogelijkheden voor wel een groene invulling én de keuze van de SGLA voor de inrichtingsvarianten.

Bezwaarschrift bestemmingsplan “De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO (2008)”, 10 juni 2008

Bezwaarschrift bestemmingsplan “De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO (2008)”, 10 juni 2008

ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht

In mei en november 2007 heeft het College van B & W van Amersfoort het ontwerp voor de herziening van het Bestemmingsplan Berg (ex art. 30 WRO) voor respectievelijk inspraak en zienswijze voorgelegd. De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft hiervoor bezwaar ingediend. Ook is meermalen door ons in de gemeenteraad ingesproken. Een aantal van onze bezwaren zijn inmiddels gehonoreerd. Een deel van de bezwaren moeten wij helaas handhaven. We maken dan ook bij uw College bezwaar op grond van de volgende argumenten: