Ziekenhuislocaties

Inspreken Park Randenbroek en Beekdal 16 juni 2009

 

Uit de gepresenteerde structuurvisie blijkt dat de inbreng van de participatiegroep met betrekking tot de locatie Sportfondsenbad aanzienlijk en tot de locatie Elisabeth nog meer genegeerd is. Voorzien is ook dat het IJsbaanterrein aan de Rubenslaan geasfalteerd wordt. Het lijkt erop dat behalve de participatiegroep ook de Raad wordt genegeerd. Wat blijft er over van de door de Raad gewenste kleinschalige bebouwing aan de Heiligenbergerweg?  De Groene Vingers dringen, zonder openbaar groen, ver het gebied in. Ons staat bij dat de Raad een dergelijk bebouwingsvoorstel al eerder heeft afgewezen. In dit gebied zijn de gigantische torens een aanfluiting. Zelfs een You Tube filmpje kan dit niet verhullen.

In bouwstenen voor het centrumgebied worden miljoenen euro’ s gespendeerd. Het toekomstige  Eemplein kost de gemeente al meer dan 25 miljoen, terwijl ivm de meest recente wijzigingen dit bedrag met 3 miljoen verhoogd moet worden. Hoe kan het toch dat Amersfoort een stad wordt met heel veel rood en te weinig groen. Hoe kan het dat een stad met het predicaat Groenste Stad van Europa zich zo van een andere kant laat zien. Door veel inwoners en organisaties is al heel veel gezegd en aangedragen, maar het lijkt wel alsof we tegen een muur praten. Worden daar al die stenen in de stad voor gebruikt?

In 2002 was het dapper dat een meerderheid van de Gemeenteraad niet akkoord ging met de toen voorgestelde structuurvisie. Wij vinden terecht en hopen dat nu wederom, in het jaar dat Amersfoort 750 jaar is geworden, er een meerderheid is die dapper durft te zeggen “ tot hier en niet verder”. Afgezien van de locaties Elisabeth, Sportfondsenbad en IJsbaanterrein bevat de structuurvisie ook goede elementen, die zeker uitgevoerd kunnen worden.

Maar de SGLA hoopt en verwacht in dit bijzonder jaar een nieuw Mirakel. Met een gemeentelijk groen hart voor nu en onze kinds/kinderen, moet het mogelijk zijn de 3 locaties veel groener in te vullen dan de huidige plannen aangeven. Er liggen prachtige alternatieven. Deze gemeenteraad kan beroemd worden in de Amersfoortse geschiedenis en wij wensen u die plek in de historie graag toe.