Ziekenhuislocaties

Vragen n.a.v. presentatie Meander Ziekenhuis, 30 juni 2009

  • Klopt het dat er nu sprake is van een vrije busbaan voor de HOV verbinding, zo ja, waar moet die in het wegprofiel worden opgenomen?
  • Is het wegprofiel in de planvorming veranderd t.o.v. de afspraken zoals die zijn gemaakt in de verkeerswerkgroep? Zo ja, hoe en wanneer wordt hierover dan overleg gevoerd?
  • Zijn de plekken voor het fietspad en bushaltes veranderd?
  • Kan de sloot en bomenrij nog steeds gehandhaafd worden?
  • Wat is de status van het bestemmingsplan, wanneer komt dat verder in procedure?
  • Wanneer de tervisielegging is van de bouwvergunningsaanvraag 2e fase gelet op de vakantieperiode. Omdat mensen soms 4 weken op vakantie zijn en niet iedereen tegelijk op vakantie is, zal een tervisielegging in de vakantie te kort zijn voor overleg en een afgewogen reactie. Het is dus van belang om een datum van ter visie legging vooraf te weten.

Wellicht begrijpt u uit de vraagstelling dat er wat zorgen zijn ontstaan n.a.v. de presentatie, we hopen dat u deze weg kunt nemen. We horen graag z.s.m. van u.