Groen/blauwe Structuur

Inspreken golfbaan en Gym XL Hoogland-West 7 juli 2009

Om een goed besluit te kunnen nemen, hoort u een goed beeld te hebben van de gevolgen van uw besluit. Zoals verkeersdruk, zoals de gevolgen voor de vogelstand, gevolgen voor de natuur, voor de parkeerdruk etc. Een goed MER zou daarbij helpen. Helaas… Op basis van de aangedragen informatie (dus vanuit de gemeente zelf, zonder eigen onderzoek) beslist de MER commissie dat een MER niet noodzakelijk is. De motivering daarvan is zwak. Maar dat ontslaat u als Raad nog niet van een goede onderbouwing van uw besluiten. Als u niet goed weet welke gevolgen uw besluit heeft, dan kunt u ook een vrijwillige MER als voorwaarde stellen. We dachten dat, u dat als Raad ook had gevraagd bij de besluitvorming over de Visie over Hoogland West, kortgeleden.We zien hier echter niets van terug. Een concrete vraag: Wilt U alstublieft alsnog een vrijwillige  MER als voorwaarde vooraf vragen en dan pas besluiten over deze voorzieningen. Graag een concreet antwoord.

Een  ander punt waarover wij ons grote zorgen maken, is de houding van de beoogde exploitant. In de AD AC van 27 juni jl. zei hij: “als de raad op 7 juli een voorbesluit neemt, laat ik de bulldozers aanrukken”.  Het lijkt er dus op dat deze exploitant maling heeft aan regels, bestemmingsplanprocedures, en democratische processen. En als hij bulldozers het gebied in wil sturen, dan zal zijn gevoel voor de natuurwaarde in het gebied ook niet al te groot wezen. En door een dergelijke exploitant dreigt deze Raad nu een golfbaan in Hoogland West aan te laten leggen.

Opnieuw een concrete vraag, nu vooral aan het College als handhavers van de wet. Garandeert het College dat er geen handelingen in het gebied zullen plaatsvinden totdat de bestemmingsplan procedures zijn afgerond. Het kan toch niet zo zijn dat een ondernemer, die dreigt met bulldozers, zijn gang kan gaan en burgers en belanghebbenden in hun belang geschaad gaan worden. Ook hier graag een concreet antwoord op, zodat burgers weten wat ze aan hun college en raad hebben.

Gezien de 2 minuten regeling wil ik alleen nog kort aangeven waarom het verkeerde beslissing zou zijn om deze 2 voorzieningen op deze manier toe te laten:

  1. De verkeersproblematiek, met name van Gym XL, is niet goed geregeld
  2. De golfbaan, bedreigt de vogelstand en natuurwaarden, is een aantasting van het landschap, en heeft geen meerwaarde voor Hooglanders en recreanten omdat het voor een select gezelschap is.
  3. De hallen waren een fout in het verleden, door ze nu een andere bestemming te geven, wordt het voorgoed een verpesting van het landschap. Het ware beter geweest fouten uit het verleden goed te maken, door deze hallen weg te bestemmen.

Graag antwoord op onze concrete vragen en we hopen op een verstandige Raad.