Ontwikkel eerst totaalvisie voor heel Vathorst-Noord

PERSBERICHT

26 februari 2015

Ontwikkel eerst totaalvisie voor heel Vathorst-Noord

Ontwikkel een groene visie voor geheel Vathorst-Noord voordat er plannetjes worden gemaakt voor twee kleine deelgebieden. Dit is de mening van het SGLA-bestuur naar aanleiding van een voorstel van het Amersfoortse College dat dinsdag 3 maart in de raad aan de orde is. Het gemeentebestuur wil haast maken met de visieontwikkeling van twee kleine gebiedjes in Vathorst-Noord om daardoor in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie.

Het voorstel zou zonder voorafgaande discussie dinsdag 3 maart door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. Directe aanleiding is de mogelijkheid voor de gemeente om in het noordelijkste puntje van Vathorst-Noord 20 ha grond te kopen die nu nog in bezit is van de woningcorporatie Portaal. Voor het grootste deel van de grond in Vathorst-Noord, waaronder zo’n 85 ha dat nog in bezit is van projectontwikkelaars, bestaan nog geen plannen. In 1998 heeft de raad bepaald dat dit gebied een groene, recreatieve functie moet krijgen.

Het voorstel aan de raad spitst zich toe op de visieontwikkeling voor de 20 ha grond van Portaal en een klein gebied bij Het Hammetje. ‘Ga eerst eens kijken hoe je het hele gebied wil invullen en hoe je verschillende recreatieve bestemmingen over het hele gebied wil spreiden. Pas daarna kan je met het invullen van deelgebiedjes beginnen,’ aldus de SGLA. De SGLA vreest dat het haastwerk dat nu gaat plaatsvinden tot knoeiwerk leidt. Hierdoor kunnen later hogere kosten ontstaan die de winst van de provinciale subsidie die voor het einde van het jaar nog kan worden verdiend, teniet doen.

In een brief aan de gemeenteraad vraagt het SGLA-bestuur aan de raad om dinsdag a.s. niet alleen geld beschikbaar te stelle voor grondaankoop, maar het College opdracht te geven voor het opstellen van een groene visie voor heel Vathorst-Noord voordat met het invullen van allerlei deelplannetjes wordt begonnen.

Voorlichtingsbijeenkomst gevolgen Westelijke Ontsluiting 7 maart a.s.

PERSBERICHT

 

Voorlichtingsbijeenkomst gevolgen Westelijke Ontsluiting 7 maart a.s.

 

Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Milieu Defensie Amersfoort, Stichting Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Stichting en Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen organiseren op zaterdag 7 maart a.s. een voorlichtingsbijeenkomst over de gevolgen van de westelijke ontsluiting voor de natuurwaarden en leefomgeving in het plangebied. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 10.00u tot 13.00u in De Kabouterhut, BW – laan 202 in Amersfoort. Er worden door de verschillende betrokkenen presentaties gegeven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondwandeling door het Bos Birkhoven. Belangstellenden zijn welkom en worden uitgenodigd vooral met de fiets te komen.

WOB-verzoek Westelijke Ontsluiting: bewonersorganisaties willen inzicht in verkeersgegevens

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

 

¿¿

                                                                                                                                                                                       E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                                                                                                                    Website: www.sgla.nl

 

Correspondentie adres:

Drapiersgilde 119

3813 GV Amersfoort

 

Amersfoort, 20 februari 2015

 

PERSBERICHT

 

WOB-verzoek Westelijke Ontsluiting: bewonersorganisaties willen inzicht in verkeersgegevens

Het gemeentebestuur van Amersfoort verstrekt geen essentiële informatie over de te verwachte verkeersdruk op en rondom de aan te leggen Westelijke ontsluiting. Zowel in 2011 als in 2014 zijn verkeersrapporten opgesteld over de te verwachten verkeersintensiteit op de geplande ontsluiting aan de westzijde van de stad, de zogenaamde Westtangent. Uit indirecte informatie is naar voren gekomen dat de oorspronkelijke cijfers over de verkeersdruk aan de westzijde van de stad niet meer relevant zijn. Nut en noodzaak voor de Westtangent zouden aan betekenis hebben verloren.

In het komende voorjaar presenteert het gemeentebestuur het ontwerpbestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting. Voorafgaand hieraan worden bewonersgroepen bij het vooroverleg voor het bestemmingsplan betrokken. Het gaat hierbij om organisaties die de afgelopen jaren binnen het participatieproces een rol hebben gespeeld, zoals de Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), het buurtcomité Beroemde Vrouwen, de Stichting Woonklimaat Berg en Milieudefensie Amersfoort.

Deze organisaties hebben geconstateerd dat de informatie die het gemeentebestuur heeft verstrekt, niet compleet is. Dit belemmert de meningsvorming over het bestemmingsplan dat het gemeentebestuur binnenkort presenteert. Ontbrekende stukken zijn onder meer: de vergelijkende cijfers bij de verschillende varianten voor de Westelijke Ontsluiting, de input die voor het verkeersmodel 2014 is gebruikt en het materiaal waarmee de input voor de verkeersmodellen van 2011 en 2014 kan worden vergeleken.

Om een goede reactie op het concept voor het voorontwerpbestemmingsplan te kunnen geven, heeft de SGLA, mede namens het Buurtcomité Beroemde Vrouwen, de Stichting Woonklimaat Berg en Milieudefensie Amersfoort, het gemeentebestuur door middel van een WOB-verzoek verzocht alsnog de gevraagde informatie te verstrekken. Omdat de tijd dringt, vragen de organisaties de informatie zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 10 maarta.s. beschikbaar te stellen

Met dit drukmiddel moet tijdig openbaar worden of nut en noodzaak voor de nieuwe Westelijke Ontsluiting nog steeds aanwezig is. Is, zo vragen velen zich af, een investering van bijna zeventig miljoen euro zinvol indien slechts enkele minuten tijdwinst voor het autoverkeer wordt geboekt. En rechtvaardigt de geringe tijdwinst de aantasting van de natuur aan de westzijde van de stad, onder meer door de kap van zo’n 3.000 bomen en de extra milieuoverlast in dit – tot nog toe nog – groene gebied aan de stadsrand.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de SGLA, Peter de Langen: telefoon 06 2096 5400

 

Bijlage: WOB-verzoek d.d. 20 februari 2015

Raphael Smit vicevoorzitter SGLA

Maandag 16 juni 2014 is Raphael Smit gekozen als vicevoorzitter van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA).

 

Raphael Smit was eerder al betrokken bij de SGLA in de periode voor de officiële oprichting tot 1994. Hij werd daarna raadslid tot 1998. Vervolgens werd hij vicevoorzitter van de SGLA van 1998 tot 2002. Hij kwam opnieuw in de gemeenteraad tot april van dit jaar.

 

De contacten met hem en de SGLA zijn altijd goed en intens gebleven, zodat snel de contacten weer werden gelegd. Afgelopen maandag werd hij met algemene instemming gekozen tot vicevoorzitter op de Algemene Ledenvergadering van de SGLA. Hij zal zich met verschillende projecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Verkeer gaan bezig houden.

 

Een van zijn eerste acties is een Tweet over de plannen over de AmersfoortDrôme:

“Initiatief voetbaldrome bij afrit A1 Vathorst. Mooi en creatief idee. Even nagemeten op kaart. Past niet.”

 

KERNGROEP PRESENTEERT TEKENING ‘ELISABETH GROEN’ OP INLOOPAVOND a.s. woensdag

Woensdag 21 augustus, Nijenstede, 19.30-21.00 uur

De kerngroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ presenteert op woensdag 21 augustus de definitieve inrichtingsschets voor de herinrichting van de Elisabethlocatie. Dit gebeurt in de vorm van een openbare en informele inloopavond. Deze vindt plaats in woonzorgcentrum Nijenstede aan Heiligenbergerweg 84. Iedereen is welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Bewoners en gemeente hebben samen een inrichtingsschets voor het gebied gemaakt dat vrijkomt na sloop van het Elisabethziekenhuis. Uit de stad kwamen ruim 200 ideeën, die in verschillende werkgroepen zijn besproken. Zo’n 30 Amersfoorters hebben de afgelopen maanden vrijwillig aan het project gewerkt en het Amersfoortse adviesbureau Haver Droeze kreeg de opdracht het plan uit te werken.