Toch draagvlak voor een oplossing Westelijke Ontsluiting?

6 december 2012

Dinsdag 4 december waren vertegenwoordigers van een groot aantal belangenorganisaties bijeen. Doel was het voorbereiden van individuele gesprekken die wethouder Buijtelaar had georganiseerd. Door de val van het College zijn deze gesprekken inmiddels geannuleerd. Desondanks bleek het overleg zeer nuttig.

Heibel en veel ongenoegen in Participatietraject Westelijke Ontsluiting, 28 juni 2012

28 juni 2012

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) maakt zich grote zorgen over de samenwerking met de gemeente in het participatietraject over de Westelijke Ontsluiting. Het blijkt belangrijker te zijn om begin september, binnen de afgesproken gemeentelijke planning, een voorkeursvariant aan het College te kunnen presenteren dan een inhoudelijk goede en door de participatiegroep gedragen variant te bereiken. Doordat de gemeente nu overhaast te werk wil gaan worden grove fouten gemaakt en de verhoudingen onnodig op scherp gezet.

PERSBERICHT Geen schorsing Bestemmingsplan Hogewegzone, 26 oktober 2011

26 oktober 2011

De Raad van State heeft op 25 oktober jl. uitspraak gedaan in het geding over de voorlopige voorziening voor de plannen rond de Hogeweg. De uitspraak heeft een voorlopig karakter omdat de bodemprocedure nog moet plaatsvinden. De rechter heeft geen aanleiding gevonden om in afwachting van de bodemprocedure het bestemmingsplan nu te schorsen.

PERSBERICHT SGLA naar Raad van State i.v.m. Bestemmingsplan Hogewegzone, 30 augustus 2011

30 augustus 2011

De Ver. Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Hogewegzone. Ook is een verzoek ingediend voor een voorlopige voorziening.

De belangrijkste bezwaren betreffen de gekozen verkeersoplossing en de onderbouwing van het bestemmingsplan. Om zekerheid te verkrijgen omtrent de juistheid van deze bezwaren heeft de SGLA, alvorens bezwaar te maken, nog een Verkeerskundige Toets laten uitvoeren. Hieruit bleek o.a. dat:

Persbericht SGLA en NMU structuurvisie, 12 april 2011

12 april 2011

Utrecht – Neem de fiets en het openbaar vervoer als uitgangspunt voor bereikbaarheid. Bouw niet in het buitengebied. En kies voor de maat en schaal van Amersfoort. Het zijn enkele van de zeven aanbevelingen voor een duurzame en levendige stad Amersfoort. De aanbevelingen zijn dinsdagavond in een brief aan wethouder Mirjam Barendregt en vicevoorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort Simone Kennedy aangeboden door de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).