Vraag aan gemeente m.b.t. bezwaar SGLA OWAB/MERA28 Utrecht – Amersfoort, 2 april 2011

Vraag aan gemeente mbt bezwaar SGLA OWAB/MERA28 Utrecht – Amersfoort, 2 april 2011

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft bezwaar ingediend tegen het ontwerp Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort. Dit wegontwerp heeft betrekking op de vaststelling van een hogere geluidsbelasting.

Permanente geluidsbelasting.

Wij moeten constateren dat in de gemeente Amersfoort voor maar liefst 463 woningen een hogere geluidswaarde moet worden vastgesteld in verband met aanpassingen aan de A28 en tevens in verband met de aanpassingen aan de A-1 nog 11 woningen extra.

Persbericht: SGLA maakt bezwaar tegen het Wegontwerp A28 Utrecht – Amersfoort vanwege geluidsoverlast, 2 april 11

PERSBERICHT 2 april 2011:

SGLA maakt bezwaar tegen het Wegontwerp A28 Utrecht – Amersfoort vanwege geluidsoverlast

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft bezwaar ingediend tegen het ontwerp Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort. Dit wegontwerp heeft betrekking op de vaststelling van een hogere geluidsbelasting. Onderstaand kunt u kennis nemen van onze bezwaren. Wij hebbende Gemeenteraad en het College van B&W verzocht om ook een bezwaarschrift in te dienen.

'Hogeweg is prestigeproject', 1 december 2010

Uit de Stad Amersfoort van 1 december 2010:

'Hogeweg is prestigeproject'

AMERSFOORT - De gemeente zou het bestemmingsplan Hogeweg voorlopig moeten uitstellen, vindt voorzitter Peter de Langen van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA). ,,Het is nu een beetje een prestigeproject. Een pas op de plaats zou helpen om het verkeersprobleem op te lossen. ''

Lijsttrekkers kruisen degens tijdens SGLA-debat

Uit de Stad Amersfoort van 22 januari 2010:

Lijsttrekkers kruisen degens tijdens SGLA-debat

BINNENSTAD - ,,Politici moeten het lef hebben om zich niet met bewonersinitiatieven te bemoeien." Die uitspraak deed GroenLinks-lijsttrekker Sebastiaan van 't Erve donderdagavond tijdens het SGLA-lijsttrekkersdebat, tot grote vreugde van SGLA-voorzitter Peter De Langen. ,,Daar gaan we u nog wel aan houden", liet hij aan het einde van het debat weten. De Langens hoop vooraf dat het een sprankelend debat zou worden, was volgens hem helemaal uitgekomen.

Nog voldoende ruimte voor belangstellenden bij SGLA lijsttrekkersdebat 21 januari a.s. in de Observant om 20.00 uur

Nog voldoende ruimte voor belangstellenden bij SGLA lijsttrekkersdebat 21 januari a.s. in de Observant

NCPN en TON zijn ook uitgenodigd

Net als vier jaar geleden willen wij de lijsttrekkers van de politieke partijen uitnodigen voor een openbaar debat met onze leden. Doel is inzicht te krijgen in de keuzes die de partijen voor de komende vier jaar gaan maken. Het debat zal gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Bereikbaarheid: wat is uw intentie ten aanzien van de Westtangent en de bereikbaarheid van Vathorst (West)?
  2. Groen in en om de stad t.o.v. Rood: is er nog ruimte voor de groene long van het Beekdal? Hoe ver mag de stad nog groeien? Hoe groen blijft Vathorst Noord? Wat zijn de plannen voor het spoorwegemplacement? Welke keuzes maakt u en vooral waarom maakt u die keuze.
  3. Participatie: hoe gaat u om met de resultaten van de participatietrajecten? Hoe weegt u de belangen af en op welke manier verbetert u de kaders?
  4. De aankondiging van 12 magere jaren! Welke keuze maakt uw partij als het gaat om het spanningsveld tussen Economie versus Cultuur; versus Welzijn; versus Promotie van de stad?
  5. Kwaliteit van de Stad: hoe gaat u bijvoorbeeld om met de plannen voor het Eemcentrum in relatie tot plannen rond de Kop van Isselt, Oliemolenkwartier en het Stadhuisgebied?