Ziekenhuislocaties

Inspreken bij Initiatief voorstel tijdelijke herbestemming Elisabeth locatie, 3 juli 2012

De andere gebouwen zijn op, gebruiken veel energie en het is dus niet duurzaam om deze te laten staan. De gebouwen zijn specifiek ingericht, waardoor het veel geld kost om deze gebouwen voor iets anders geschikt te maken. Energie wordt nu vanuit 1 centraal punt aan het gehele complex geleverd, dus energie voorziening voor kleinere units kost veel geld. De zusterflat weer geschikt maken voor woningzoekenden (starters) zal veel geld kosten, daar deze nu in gebruik is als kantoorruimte.

De Gemeente wordt eigenaar en zal dus het gebouw moeten gaan beheren en zal verantwoordelijk worden voor de veiligheid van gebruikers. Gezien de onderzoeksvraag, zullen gebruikers weinig opbrengsten genereren. Kortom, niet slopen wordt een dure aangelegenheid.

Nog belangrijker vinden wij dat in het Collegeprogramma en de Tussenbalans voor deze locatie een groene bestemming wordt toegezegd. Wij vrezen dat het gevraagde onderzoek alleen maar tot doel heeft om deze belofte te ontwrichten. We zien dat specifiek in punt 5 van de motie die u wordt voorgelegd. “”zeker omdat eventuele bouwplannen op de Elizabethlocatie zeker niet eerder dan over 5-10 jaar zullen plaatsvinden” (einde citaat). De motie is dus niet bedoeld om een herbestemming te vinden, maar om de sloop uit te stellen en zodoende de groene invulling van deze locatie te voorkomen. Daarmee is dit naar onze mening dan ook in strijd met de afspraken, die in ieder geval de coalitiepartijen hebben gemaakt.

Wij roepen hierbij alle partijen op om, na dat de panden zijn vrij gekomen, deze zo snel mogelijk te slopen en te gaan voor een groene inrichting van deze locatie.