Groen/blauwe Structuur

De SGLA heeft op 13 februari 2009 aan de betrokken woordvoerders in de Raad de volgende tips gestuurd om tot een goed amendement t.b.v. het bestemmingsplan Buitengebied-Oost (Stoutenburg) te komen, met als doel het voorkomen van woningbouw in dit gebied:

 1. De SGLA wil graag een bijdrage leveren in het formuleren van een goed amendement. In het BP Buitengebied Oost is de bestemming van de “woontoren/kasteel”op verschillende manieren verankerd:
 2. In de Paragraaf 5 over Landgoederen. Deze hele paragraaf is een fundament voor de opname van die nieuwe functie. Dit moet dus uit het BP worden gehaald
 3. In de Toelichting op de voorschriften, verwijzingen naar het plan van Utrechts Landschap betreffende de bestemming Landgoed (woontoren/kasteel) kunnen eruit gehaald worden
 4. In de Voorschriften artikelen 1.34 + 6.7d + 9
 5. Op de plankaart
 6. In de bijlagen

Om deze gehele functie eruit te halen zal het BP in feite behoorlijk moeten worden aangepast. Formeel zijn de voorschriften en de plankaart van belang. Een amendement moet in ieder geval duidelijk alle verwijzingen eruit halen. Daarnaast moet de verlegging van de Stoutenburgerlaaan uit het BP worden gehaald. Ook daarvoor moeten Voorschriften en Plankaart aangepast. In het BP moeten vervolgens nieuwe bestemmingen worden opgenomen. Dat is dus een ruimtelijk kader.

Aanbevolen wijzigingen bestemmingsplan:

Voorschriften:

 • Artikel 1.34 Landgoed  ->  verwijderen
 • Artikel 6.7d Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve nieuw landgoed ->  geheel verwijderen
 • Artikel 9 Landgoed -> geheel verwijderen

Plankaart:

 • Bestemming LG (=Landgoed) + bb (=bebouwing toegestaan) ->  verwijderen en wijzigingen in  BO (=bos/beplantingsstrook)
 • Stoutenburgerlaan in huidige vorm handhaven ->  plankaart daarop aanpassen

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest,

Bestuur SGLA