Persbericht 7 april 2010 / Stichting Behoud de Eemvallei en Vogelwacht Utrecht

In de procedure is nu de fase aangebroken dat de gemeenteraad gaat beslissen over het ontwerpbestemmingsplan. We benadrukken dat het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort, op veel onderdelen onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van dit plan voor het milieu en de verkeersveiligheid. Beide milieuorganisaties hopen dat de gemeenteraad gevoelig is voor de in hun zienswijze aangedragen argumenten en inziet dat dit een desastreus plan is.

Het historisch unieke landschap, een overgangsgebied in Hoogland-West, dreigt te verdwijnen door deze totaal overbodige golfbaan, ter grootte van veertig voetbalvelden. Amersfoort zou zich toch sterk moeten maken voor het behoud van flora en fauna. Deze gemeente heeft zelfs dit jaar het thema biodiversiteit hoog in haar vaandel staan. Van dit prachtige historische landschap zullen de sloten worden gedempt en wat overblijft, is een golfbaan waarvan er al twintig in de directe omgeving zijn.

Wilt u de zienswijze erop naslaan, dan kan dat hier.