Help mee om mooie landelijke natuur in Hoogland-West te redden, 28 januari 2010

Het landschap zal totaal worden vernield en daarvoor in de plaats komen gladgeschoren onnatuurlijke heuveltjes en zandbunkers, waar geen plaats meer is voor fazanten, reeën en hazen. Dit is een onomkeerbaar proces. Het inventarisatierapport van de Vogelwacht Utrecht toonde zelfs aan dat het om zo'n twintig verdwijnende vogelsoorten zal gaan zoals onder andere zeldzame ijsvogels.

Deze golfbaan is echt overbodig. Op golfbanen in de nabije omgeving is nog voldoende ruimte om te golfen, daar kan men zelfs nog leden gebruiken. Wat we wel nodig hebben is ruimte om te recreëren, dicht bij huis voor de gewone burger in een fraai agrarisch landschap.

Binnenkort komt de gemeente Amersfoort met een ontwerp bestemmingsplan voor Hoogland-West, dat de golfbaan mogelijk maakt. Als stichting willen wij, ondersteund door een aantal actieve Verontruste Hooglanders, bezwaar maken tegen dit bestemmingplan door een juridische procedure op te starten.
Dit is echt de laatste mogelijkheid om de golfbaan tegen te houden! Als we nu niks doen brokkelt het gebied steeds verder af.

Omdat de stichting op dit moment niet in staat om een dergelijke juridische actie voor eigen rekening te starten - de beschikbare middelen zijn al voor een andere actie ingezet - roept zij degenen die het agrarisch landschap van Hoogland-West een warm hart toedragen op onze actie ook financieel te ondersteunen. Een grote groep verontruste Hooglanders zette enige tijd geleden hun protesthandtekening tegen de golfbaan. De stichting rekent ook op hen.

Donaties kunnen worden overgemaakt op Rabobank-rekening 379904993 t.n.v. de Stichting Behoud de Eemvallei te Baarn, onder vermelding van “Help mee Hoogland-West te redden" Op de website www.eemvallei.nl kunt u eventueel bij 'Waarom donateur worden' uw donatie aanmelden.

Kees Koolmees
Secretaris Stichting Behoud de Eemvallei