Lijsttrekkers kruisen degens tijdens SGLA-debat

Het SGLA lijsttrekkersdebat trok donderdagavond zo'n honderd belangstellenden. In een bomvolle zaal van Stadscafé De Observant gingen de lijsttrekkers van bijna alle politieke partijen met elkaar het debat aan. De voor TON Amersfoort gereserveerde stoel bleef de hele avond leeg. Gediscussieerd werd onder meer over de al dan niet noodzakelijke aanleg van de Westtangent en of wel of niet mag worden gebouwd in het groene Vathorst West en in het Beekdal. Voorzitter Eduard Vosters van de Stichting Heiligenbergerbeekdal, door debatleider Miro Lucassen 'De Ridder van het Beekdal' genoemd, hield een hartstochtelijk pleidooi om geen woningen te bouwen in het gebied na vertrek van het Elisabeth Ziekenhuis. CDA-lijsttrekker Roland Offereins stelde dat het gebied veel groener wordt dan nu het geval is. ,,Het wordt niet volgebouwd, maar leeggebouwd", hield hij de aanwezigen voor. De meeste partijen lijken vast te willen houden aan de budgetneutraliteit onder het mom dat de bouw van het ziekenhuis veel geld kost. Alleen BPA-raadslid Raphaël Smit, die het woord deed namens zijn lijsttrekker Hans van Wegen, liet een ander geluid horen. ,,Groen kost geld, maar dat moet je ervoor over hebben."

Aan het einde van het debat konden de lijsttrekkers nog kort reageren op enkele korte onderwerpen, zoals de mogelijke noodzaak om tijdens de komende raadsperiode de belastingen te verhogen. De meeste partijen zeiden verhoging van de ozb-belasting niet uit te sluiten. GroenLinks, de SP en de PvdA kunnen die in het uiterste geval voorstellen vanuit de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Uitgesproken tegen het verhogen van de belastingen zijn het CDA en de VVD. ,,Zo'n verhoging is uit den boze", aldus VVD-lijsttrekker Manfred Vogels, ,,want die sterke schouders dragen al zoveel."