Baggerberging

Verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), 1 maart 2006

Daarnaast is het voor ons van belang  om te kunnen bepalen of dit nog relevante informatie geeft in het kader van de lopende procedure bij de Raad van State. Voor zover dat nodig is, beroepen wij ons op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Met vriendelijke groeten namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA),

P.L. de Langen, voorzitter,

R.Norp-Kruiderink, vice-voorzitter