Overige bestemmingsplannen

Reactie ex. Art. 3.1.1. Bro bestemmingsplan Uitbreiding Corderius College

Vervolg

  1. Planbeschrijving

De planbeschrijving geeft ons geen aanleiding tot commentaar. Wel  wijzen wij op de te verwachten parkeeroverlast bij niet schoolgebonden activiteiten. Een oplossing zou kunnen zijn om de parkeerplaats aan de Ganskuil, nu in gebruik voor Meander Ziekenhuis, te handhaven conform het alternatieve plan voor de Sportoever van het Beekdal. Deze parkeerplaats kan dan ook gebruikt worden om de te verwachten parkeerproblemen hier op te lossen.

  1. Regels

Onder dit punt hebben wij geen bijzondere opmerkingen.

  1. Conclusie

Wij concluderen dat dit bestemmingsplan voor ons geen bijzondere bezwaren oplevert, maar dat de parkeerproblematiek wel vooraf moet worden opgelost.