Overige bestemmingsplannen

Reactie conform artikel 10 inzake Bestemmingsplan Groot Weede 25 maart 2006

Betreft: Reactie conform artikel 10 inzake Bestemmingsplan Groot Weede

25  maart 2006

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij geven wij onze reactie op het Bestemmingsplan Groot Weede. Het Bestemmingsplan Groot Weede is voornamelijk conserverend van aard. Dit brengt met zich mee dat wij ons in grote lijnen kunnen vinden in het bestemmingsplan. We hebben op de volgende onderwerpen nog opmerkingen: