Verkeer

Gezamenlijke brief over ongewenste verkeersontwikkelingen regio Amersfoort, 24 oktober 2009

  • Samenwerkende groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

  • Stichting Woonklimaat Berg (SWB)

  • Buurtvereniging Beroemde Vrouwen

  • Bewonersvereniging Daam Fockemalaan e.o.

  • Vereniging voor Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB)

We maken ons zorgen over de mogelijke Westelijke ontsluiting van Amersfoort. We vinden dit een ongewenste ontwikkeling. In onze brief zijn de argumententen hiervoor nog eens open een rijtje gezet. We hopen dat u in uw besluitvorming hiermee rekening houdt. In onze brief kunt u ondermeer deze conclusie lezen:

Conclusie

Gelet op bovenstaande vragen wij u gezamenlijk om de plannen voor variant D ofwel de Westtangent niet verder (te laten) uit te werken en zo 80 miljoen minimaal te besparen. Dit geld zou dan gebruikt kunnen worden om nog meer oplossingen voor de snelwegenproblematiek te creëren en meer geld te investeren in bovenwettelijke oplossingen voor de geluidsproblematiek en verbetering van de leefbaarheid. Wij denken dan aan een geluidscherm voor de wijk Schuilenburg, een ecologische én wandel c.q. fietsonderdoorgang onder de A28 bij de Heiligerbergerbeekdeel tussen Leusden en Amersfoort e.d.

In dit verband hebben wij in onze zienswijze op het Knooppunt Hoevelaken en bij de A28 aandacht gevraagd voor de Innovatieve weg van Movares of een vergelijkbare oplossing.

Hierbij wordt met volledige afscherming van de weg van de omgeving door een glazen overkapping niet alleen bereikt, dat aangrenzende woonwijken tot direct aan de weg kunnen worden bebouwd, maar dat ook aangrenzende natuur- en recreatiegebieden volledig vrij zijn van geluidhinder en luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging en fijnstof worden afgevangen en bovendien wordt er energie gewonnen en heeft de wegconstructie een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
De vrijkomende € 80.000.000,- kan oneindig veel meer rendement opleveren als zij worden benut om deze oplossing - eventueel als proefproject - nader te onderzoeken en toe te passen. Dit lijkt ons zeer de moeite waard.”

De volledige brief vindt u hier.