Verkeer

Nadere analyse matrix SGLA aanvullende maatregelen VERDER, 15 september 2009

 

Met betrekking tot aansluitingen in het kader van een mogelijk bouw in Vathorst West, nemen bij ons de twijfels over een goede mogelijke ontsluiting voor zo’n nieuwe wijk alleen nog meer toe. Was de ontsluiting voor Vathorst al een probleem, nog meer woningen in dit gebied, zullen de problemen alleen maar vergroten. Ook op ander gebieden zijn er twijfels over nut en noodzaak voor bouw van zo’n nieuwe wijk. We zullen daar nog later over komen te spreken, maar we willen u toch alvast in overweging geven om het door u genomen principe besluit voor bouw in Vathorst West nog eens goed te overwegen.

 

We waren redelijk tevreden over de wijze waarop in de projectgroep VERDER werd gecommuniceerd. De wijze waarop over al deze maatregelen door het College van Amersfoort  is gecommuniceerd richting de burgers en belanghebbenden in en om Amersfoort, is beduidend minder. Ook de wijze waarop het voorstel in de Ronde vroeg om besluitvorming is naar onze mening niet de manier waarop dit zou moeten worden besloten. We verzoeken, met inachtneming van onze kanttekeningen, hooguit te besluiten voor nader onderzoek, en daarbij alle belanghebbenden bij te betrekken. Onderzoek naar westelijke ontsluiting wijzen wij af.

 

In het kader van de discussie ronde de ontsluiting van knooppunt Hoevelaken sturen wij ter herinnering ons voorstel hiervoor nog een keer aan u toe. We hopen dat u hier ook nog naar kunt kijken.

 

We wensen u een goede discussie in de gemeenteraadsvergadering toe en hopen dat u gebruik kunt maken van onze adviezen.