Verkeer

Inspreken SGLA Aanvullende maatregelen VERDER 8 september 2009

Proces:

  1. De hoeveelheid voorgestelde maatregelen is te groot om nu al fatsoenlijk te kunnen reageren. Doel lijkt om door deze behandelmethode maatregelen, waarin in het verleden geen draagvlak voor was en ook nu niet is, er doorheen te drukken. We ervaren dit als salami tactiek

  2. Communicatie naar burgers en belangenverenigingen over de maatregelen is nul. De vraag is of Amersfoorters weten dat de Westtangent discussie weer actueel is geworden

  3. We vragen ons af hoe de politiek op basis van al de aanwezige informatie zorgvuldig kan besluiten zonder hiervoor ook andere belangrijke informatie te hebben, zoals milieu effecten, effecten op de leefbaarheid en effecten op de natuur.

  4. Bestuurlijk betrouwbaarheid komt onder druk. Bij het vaststellen van bestemmingsplan Birkhoven Bokkeduinen werd door wethouder Luchtenveld nog gezegd dat in deze periode niet meer gesproken zou worden over de Westtangent

Inhoud

  1. Onze indruk is dat maatregelen voor de auto snel positief worden bevonden en maatregelen voor OV en fiets sneller worden afgewezen. Voorbeeld frequentieverhoging provinciaal OV, Shuttlebus e.d.

  2. Wat wordt bedoeld met ontwikkelingen in Birkhoven en Bokkeduinen bij de voorstellen voor de westelijke ontsluiting. Het woord “Transformatie”wordt hier zelfs genoemd. Wordt hier woningbouw voorzien? Dit lijkt weinig opportuun om ook aan de westkant woningbouw te creëren gezien de ontwikkelingen in Vathorst. Dezelfde vraag voor Rustenburg in het kader van de doortrekking Outputweg- Energieweg, welke RO -ontwikkelingen worden daar voorzien? Waar komen deze ideeën plotseling vandaan?

  3. We zijn tegen de Westtangent enerzijds vrezen wij een forse aanslag op de natuur, en een nog grotere verkeersdruk en anderzijds levert de Westtangent geen enkele soelaas op voor de snelwegproblematiek. Investeren hier is sluipverkeer bevorderen.

  4. Maatregelen worden soms positief beoordeeld (BOEI-advies) terwijl tegelijkertijd aangegeven wordt dat deze maatregelen de lucht en geluidsproblematiek negatief beïnvloedt. (blz. 153 BOEI-advies) Het toetsingskader lijkt alleen te kijken naar tijdwinst voor de auto.

  5. Vathorst West aansluiting is ook een aansluiting die niet op basis van een dergelijk advies zomaar besloten kan worden.  In het BOEI advies staat dat Vathorst West de spreekwoordelijke druppel is en de A1 volledig vast komt te staan hierdoor  Duidelijk wordt overigens dat bewoners van Vathorst , óók bij een nieuwe aansluiting die 10 minuten tijdwinst oplevert, nog steeds minimaal 20-50 minuten nodig om de wijk uit te komen. Ook hier is nog niet gekeken naar de gevolgen voor Arkemheem en het Nationaal Landschap die bouw van Vathorst West met zich meebrengt en welke aanslag op de leefbaarheid dit is.

 

Kortom, dit pakket maatregelen kan én mag niet op deze wijze tot besluitvorming komen. We verzoeken de Raad dit besluitvormingstraject niet op deze manier te aanvaarden.

De SGLA zal aan de hand van het BOEI advies proberen ook alle maatregelen m.b.t. Amersfoort verder te analyseren op gevolgen voor de leefbaarheid en nog schriftelijk hierop reageren voor de Raadsvergadering, zodat u dat in uw besluitvorming mee kan nemen.