Puntenburg

Reactie op raadsinformatiebrief inzake Puntenburg, 18 juni 2006

In dit schrijven willen wij ons beperken tot het zogenaamde Blok F en de daarvoor opgenomen modellen A, B en C.

Model A

Dit model is genoegzaam bekend:

·        te veel een verlengd tunnel-effect;

·        te weinig licht-lucht-en-ruimte;

·        onduidelijk in hoeverre bewoning op de begane grond plaatsvindt.

 

Model B

·        Dit model is een verbetering t.o.v. model A;

·        De gemeente zelf vindt dat het verlengde tunneleffect zo goed als opgeheven is! (Kennelijk een door ons terechte opmerking bij model A);

·        Woningen Blok F aan de Puntenburgerlaan liggen ongunstig t.o.v. bezonning en nemen ook voor Blok G (overkant) veel zon weg;

·        Wij begrijpen niet waarom er bij blok F gesproken wordt over het ontstaan van een soort ‘restruimte’. Bij deze identieke ruimte bij Blok G is deze terminologie nooit gebezigd. Van meet af aan is deze ‘rest’ruimte daar als kwaliteit gezien.

 

Model C

Gesproken wordt over veel restruimte zonder toegevoegde waarde. De vraag is of dit steekhoudend is. Er ontstaat door deze oplossing namelijk:

·        Meer licht-lucht-en-ruimte;

·        Het verlengde tunnel-effect is volledig verdwenen;

·        Meer welkomere entree vanuit de tunnel;

·        Net als bij blok G zijn er in deze oplossing ‘sociale-ogen’ gericht op de tunnelingang ipv van langs de tunneltoegang zonder direct zicht op de tunnelingang;

·        Door de zogenaamde ‘rest’ruimte ontstaan er meer mogelijkheden om een aangename en meer aantrekkelijke entree van het appartementencomplex te realiseren;

·        Door de ontstane ruimte is er ook op maaiveld nabij de route een aangenamer woonklimaat mogelijk;

·        Er ontstaat een betere bezonning in de Brouwerskom, ook voor de woningen in Blok F en Blok G (bij een inzakkende appartementen-markt toch een extra pluspunt);

·        Betere oriëntatie op de aanwezigheid van het station-noordzijde;

·        Door een grotere open ruimte ontstaat een aantrekkelijkere en sociaal veiliger looproute naar de Mondriaanlaan De looproute is niet meer direct om de hoek van de tunneltoegang gesitueerd (afwezigheid van verrassingseffect/verschuilen).

 

Concluderend

Door de ontstane ‘rest’ruimte is extra kwaliteit toe te voegen, zowel voor gebruikers, als voor de bewoners van Blok F en Blok G. Wij vinden daarom dat niet gesproken moet worden over restruimte, maar over ruimte met toegevoegde waarde. Het zal duidelijk zijn, dat wij model C dus de beste oplossing vinden.  Het volgende willen wij nog toevoegen aan de discussie.

In de aanpak van de heer Khandekar wordt voor dit hele gebied uitgegaan van een minimum en een maximum Programma van Eisen om zo beter te kunnen anticiperen op de markt. Dinsdag 20 juni 2006 zal het Programma van Eisen voor dit gebied definitief worden vastgesteld. Het is goed dat het college aan het eind van de raadsinformatiebrief nog opmerkt, dat met de Ontwikkelaar is overeengekomen dat er minimaal 46 woningen gebouwd mogen worden. (Dit was bij ons al eerder bekend vanwege een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.) Aan die afspraak (46 woningen) wordt ook in model C voldaan. Het realiseren van 50 woningen behoort tot de mogelijkheden. Het bevreemdt ons daarom dat de Ontwikkelaar rechten wil ontlenen aan het realiseren van hogere aantallen woningen, terwijl er nog geen definitieve besluitvorming over het Programma van Eisen heeft plaatsgevonden.

 

Ten overvloede willen wij u in herinnering brengen, dat een eerder bouwplan voor Blok F (een plan dat erg nadelig was voor de gebruikers van deze route), niet goed kon worden verkocht, waardoor tot een nieuwe stedenbouwkundig plan is gekomen. Laten we daarom nu vooral koersen op maximale kwaliteit voor zowel de gebruikers als de bewoners in de hoop dat dit appartementencomplex dan wel wordt verkocht.

 

Tot slot

Dinsdagavond (20 juni) op het Plein zult u een maquette kunnen zien van de eerste twee gedeelten van Blok G. Wij waren aangenaam verrast over de invulling van deze blokken G. Dit gevoel zouden wij ook graag hebben als het om Blok F gaat.