Groen/blauwe Structuur

Ingesproken tekst in De Ronde Stoutenburg Noord

Vervolg

  1. Om dit plan te realiseren moet de Stoutenburgerlaan worden omgelegd. In onze zienswijze hebben we al uitgelegd dat dit verkeersonveilig is. Door het verleggen van dit deel van de Stoutenburgerlaan ontstaan een drietal haakse bochten en een zeer onoverzichtelijke situatie. Hierdoor kunnen landbouw voertuigen nauwelijks de bocht nemen, zonder in de berm te komen. Door de haakse onoverzichtelijk bocht ontstaan er ook risico’s dat een aankomend voertuig of auto geen zicht heeft op fietsende schoolkinderen van de andere kant. De verlegging van de Stoutenburgerlaan is daarom ongewenst en terugbrengen van zichtlijnen is voltrekt ondergeschikt aan de veiligheid in het verkeer. Ook hier is geen zorgvuldige belangen afweging gemaakt. Zonder woontoren is de wegomlegging ook niet nodig, dus veiliger en goedkoper. In de reactienota is hierop niet gereageerd, blijkbaar kon men onze argumenten niet weerleggen.

  2. De gemeente dient een onafhankelijke rol te spelen om een goede belangen afweging te maken. Dit is niet gedaan. Men is uitgegaan van onderzoeken die in opdracht van het Utrechts Landschap zijn gemaakt. Eigen onafhankelijk onderzoek door de gemeente en een goede belangenafweging heeft o.i. niet plaatsgevonden. Het is dus nu de Raad die dat moet doen!

  3. In het archeologisch rapport wordt aangegeven dat het een zeer kwetsbaar gebied is. Bij een proefonderzoek is al een steunbeer ingestort en het rapport geeft aan dat door graafmachines archeologische sporen en objecten verstoord kunnen worden. Letterlijk staat in het rapport dat het gebied erg kwetsbaar is en slecht toegankelijk voor graafmachines. Dat geeft maar weer eens aan dat hier geen bouwactiviteiten moeten plaatsvinden.

  4. Financiering voor de uitvoering de overige ingrepen in het gebied zonder een flatgebouw is mogelijk. Daarvoor is o.a. geld van de Postcodeloterij ontvangen. De nieuwe woontoren financiert alleen het onveilige omleggen van de Stoutenburgerlaan. Er is dus geen enkel financieel belang in het spel, dit is ook meermalen door het Utrechts Landschap toegegeven.

  5. De goede argumenten van velen, de omwonenden, de gemeente Leusden, de Kastelenstichting, etc. worden genegeerd t.o.v. de wens van een enkeling. De gemeente dient aan een deugdelijke belangenafweging te doen. Dat is niet gebeurd.

  6. De oud wethouder Asselbergs zegt in de AC “En het is goed voor de zorg van het landschap dat er nieuwe bewoners komen.’’ Alsof de zorg voor het gebied bij de huidige bewoners niet in goede handen is. Een schandalige kwalificering. En de directeur van het Utrechts Landschap maakt het nog bonter: de plek waar we willen bouwen, is nu een lege plek. Alsof we elke lege plek maar moeten volbouwen. We bouwen toch ook de Hof niet vol? (Lees ook de Prikkel van 14/1 nog maar eens!)

Tot slot: Belofte maakt schuld. Alle partijen hebben altijd geroepen dat Stoutenburg Noord niet bebouwd zou worden. Ik meen dat dit ook in alle verkiezingsprogramma’s stond. We roepen u op uw beloften gestand te doen. Geen nieuwe woontoren, c.q. nieuwe bebouwing in Stoutenburg.  Laat het maar blijven bij een luchtkasteel!