Groen/blauwe Structuur

Mail aan het College van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad en lokale pers, betr. raadsinformatiebrief dd. 1 mei 2007 Grebbeliniedijk

Wij zijn onaangenaam verrast dat u op dit tijdstip hiermee komt. Er lopen nog twee juridische procedures. Te weten een procedure bij de bestuursrechter inzake het terugtrekken van de kapvergunning en de beroepsprocedure bij de onafhankelijke beroepscommissie van het Waterschap. Door nu met deze brief te komen, loopt u vooruit op de uikomsten van de rechtsgang. We vinden dit erg onzorgvuldig in dit toch al  moeilijke dossier. Het is bestuurlijk met de veelheid van de door elkaar lopende vergunningen en procedures reeds een chaos, en dan hadden we juist van het College nu wel meer zorgvuldigheid verwacht.

We verzoeken u dan ook dringend om nu nog geen acties richting het Waterschap te ondernemen, maar te wachten op de uitspraken van de rechter en de beroepscommissie.

Hoogachtend,

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)                   St.  Amersfoort Centraal          Woonschippers

Peter de Langen                                                                                            Wim Schoonheijm                      Paul van der Zwart,

Marriëtte den Hartog                                                                                                                                     Jeannine van Horssen

Michiel Meijers