Nationale Ombudsman zet Gemeente Amersfoort aan het werk

PERSBERICHT

Nationale Ombudsman zet Gemeente Amersfoort aan het werk

De nationale ombudsman wil dat de gemeente Amersfoort de klacht van 5 bewonersorganisaties over het gevoerde participatiebeleid inzake de Westelijke Ontsluiting gaat behandelen.

Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Bewoners BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen hebben bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de Gemeente Amersfoort met het participatieproces is omgegaan.

De Nationale Ombudsman heeft de Gemeente in eerste instantie de gelegenheid zelf te reageren op de klacht:

“De Nationale Ombudsman vraagt u hierbij de klacht te behandelen en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan haar participatiebeleid, hetgeen door verzoekers als onzorgvuldig wordt ervaren, en specifiek wat betreft het nakomen van het raadsbesluit van 1 maart 2011. “

De bewonersorganisaties ervaren het als een steun in de rug nu de Nationale Ombudsman specifiek verwijst naar het nakomen van het raadsbesluit van 1 maart 2011. Toen werd een uitgebreide Nota van Randvoorwaarden door de Gemeenteraad vastgesteld. De bewonersorganisaties zijn van mening dat op veel punten de Gemeente hiermee onzorgvuldig is omgegaan. In onze klacht zijn wij daarop uitvoerig ingegaan.

Voorbeelden daarvan zijn het volstrekt negeren van het meerderheidsadvies van de Participatiegroep en de wijze van participatie na de val van het College in 2012

De gemeente moet nu binnen 6 weken de klacht behandelen met een mogelijke verlenging van 4 weken. Als dit niet binnen de termijn gebeurt óf als de bewonersorganisaties het niet eens zijn met het oordeel óf de wijze waarop de afhandeling verloopt, staat de weg naar de Nationale Ombudsman weer open.

Wij wachten de behandeling van de klacht door de Gemeente nu verder af.