SGLA buigt zich over Vathorst-Noord

Persbericht

De algemene ledenvergadering van de SGLA heeft Peter de Langen herkozen als voorzitter van de vereniging. De vergadering vond plaats op maandag 15 juni jl. Behalve de herverkiezing van de voorzitter zijn ook twee notities besproken: de Toekomstvisie van de SGLA en het Speerpuntenprogramma. Beide notities zijn door de leden vastgesteld.

De Algemene Ledenvergadering heeft aandacht besteed aan het agenderen van actiepunten door het bestuur, standpunten die het bestuur namens de vereniging inneemt, de representativiteit van de woordvoerders namens de vereniging en de relatie tussen de werkzaamheden van de aangesloten leden en het algemene beleid van de SGLA. Daarbij is onder ogen gezien dat afzonderlijke leden ten opzichte van actuele zaken standpunten kunnen innemen die geheel of gedeeltelijk contrair zijn. De vergadering stelde vast dat leden, vanuit hun individuele standpunten, hun eigen nuances kunnen bepalen. Groeperingen die de leefbaarheid in onze stad vanuit uiteenlopende uitgangspunten nastreven, zijn lid van de SGLA om door bundeling van krachten hun eigen activiteiten te versterken. Ook al zijn er momenten dat de belangen van leden tegengesteld zijn, de samenwerking binnen de SGLA dient een hoger doel voor de langere termijn.

De Algemene Ledenvergadering heeft ook een werkgroep samengesteld die zich buigt over de actuele ontwikkelingen rondom Vathorst-Noord. Tijdens een intensieve discussie zijn bouwstenen aangedragen voor een mogelijke standpuntbepaling van de SGLA ten aanzien van de toekomst van Vathorst-Noord.