Ziekenhuislocaties

Inspreektekst SGLA BP Park Randenbroek e.o., 1-11-2011

De SGLA heeft zich in de laatste fase van dit bestemmingsplan wat terughoudend opgesteld. Wij vonden het bestemmingsplan niet ideaal, maar vonden het belangrijk dat het er zou komen vanwege de Elizabeth locatie. Deze was als bestemming groen opgenomen en dat vonden wij een belangrijk feit. Het bestemmingsplan  Park Randenbroek e.o. zou volgens de,  inmiddels al jaren bestaande randvoorwaarde,  een integraal plan zijn.

Tot onze verbazing is deze locatie er uit gehaald. Terwijl er geen nieuwe feiten bekend waren. Dat de financiën nog niet geheel geregeld waren, was bij  de Raad bekend en bij ons ook. Bij de ter inzage legging was dat geen reden om het er uit te halen. En terecht, want over de economische uitwerking mag 10 jaar worden gedaan en in het bestemmingplan kan worden opgenomen dat de benodigde financiën binnen de looptijd van het bestemmingsplan zullen worden gerealiseerd.

Door de Elizabeth locatie nu uit het bestemmingsplan te halen maakt u het zichzelf alleen maar moeilijker. Als u een apart bestemmingsplan voor deze locatie gaat maken zal de economische uitvoerbaarheid juist moeilijker aan te tonen zijn. Nu kan de Elizabeth locatie dienen als compensatie gebied voor elders te kappen bomen. Het College heeft bv. in haar zienswijze over de Wegverbreding A28 aangegeven dat de Elizabeth locatie kan dienen als compensatie gebied voor de te kappen bomen langs de A28. U ontneemt nu uw zelf deze mogelijkheid.

Wij vinden deze handelswijze onbegrijpelijk en deze schaadt het vertrouwen in de politiek. Elke 4 jaar wordt er gesproken (als de verkiezingen naderen) over hoe gek het is dat er zo’n kloof is tussen de politiek en de burgers. Het is door dit soort acties, dat het vertrouwen in de politiek steeds verder afneemt.

Maar, gelukkig, u kunt er nog wat aan doen! U kunt het College vragen het plan weer terug te nemen en het te herstellen, of u kunt een amendement in dienen, waarbij in de Regels en op de Verbeelding de oorspronkelijke bestemming wordt gerepareerd.

Wij rekenen op uw steun!