Verkeer

Soest presenteert vreemd plan voor rondweg, 16 maart 2007

Aan: College van B&W en leden van de gemeenteraad

 

Soest presenteert vreemd plan voor rondweg, 16 maart 2007

 

Op 15 maart 2007 presenteerde de gemeente Soest een plan voor een rondweg die begint bij het kruispunt bij Paleis Soestdijk en dan om Soest heen langs de spoorlijn Hilversum - Amersfoort loopt naar het kruispunt Barchman Wuytierslaan/Amsterdamseweg/Birkstraat in Amersfoort. De presentatie ging diep in op technische en verkeerskundige gevolgen van de aanleg van de rondweg. Tegen een bedrag van een slordige € 100 miljoen kan deze rondweg aangelegd worden. Het effect op het verkeer in en om Soest is, dat hij een aanzienlijke toename van het verkeer door en rond Soest teweeg zal brengen. Het wordt een rechtstreekse verbinding voor het verkeer van Amersfoort naar Baarn en Hilversum en vice versa. Doordat dat verkeer dan niet meer over de Birktstraat door Soest hoeft te rijden, zal het doorgaande verkeer van Amersfoort naar Soesterberg en Zeist via de Birktstraat en de Soesterbergseweg en vice versa ook weer sterk toenemen.

Het zal duidelijk zijn, dat dit binnen Amersfoort een aanzienlijke toename van het verkeer op de Amsterdamseweg en de BW-laan zal geven (in beide gevallen ca. 30% meer verkeer dan zonder die rondweg). Binnen Soest zal er binnen het dorp wel een vermindering van het verkeer over de oostelijke route door het winkelgebied van de van Weedestraat zijn.

 

In de presentatie bleek weinig van afstemming met plannen van omliggende gemeenten, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Sterker nog, het plan zou al direct in strijd zijn met het Steekplan. Ook waren de gevolgen voor het milieu, de beschermde Eemlandpolders en de Ecologische hoofdstructuur nog niet uitgezocht.

In de visie van de SGLA dienen de natuur- en weidegebieden rond Soest zoveel mogelijk beschermd worden en moeten die zo weinig mogelijk worden doorkruist door wegen en verkeer. In plaats van het aantrekken van meer verkeer, zou door en rond Soest juist het doorgaande verkeer sterk moeten worden teruggedrongen door het naar de buitenrand van de driehoek A27/A1/A28 (Utrecht-Hilversum-Amersfoort) af te leiden. Die autosnelwegen moeten daarvoor dan natuurlijk wel voldoende capaciteit krijgen.

Op 2 februari heeft de gemeente Soest aan Amersfoort gevraagd op dit plan een reactie te geven. Die reactie is in Soest nog niet ontvangen. De SGLA adviseert het gemeentebestuur aan de gemeente Soest te laten weten, dat de voorgestelde rondweg ongewenst is.