Verkeer

Inspreken SGLA Peiling Kersenbaan 12 oktober 2010

De Kersenbaan werd eind jaren tachtig noodzakelijk geacht voor de ontsluiting van het CSG. Toen werd er bijvoorbeeld ook nog gedacht aan de knip in de Stadsring. Inmiddels is er veel veranderd. Er zijn beduidend minder arbeidsplaatsen gekomen, de Stadsring is niet geknipt of versmald en de bouw van Vathorst is enorm vertraagd.

Reden genoeg om een herbezinning te hebben met elkaar. En ook daarvoor is er nu het juiste moment. Immers er wordt een nieuw Verkeerscirculatieplan opgesteld Tegenover de binnenstadbewoners zei de wethouder verkeer dat hij om die reden wilde wachten met geld uitgeven voor maatregelen die al zijn afgesproken. Hij wilde geen onomkeerbare maatregelen nemen en geen geld over de balk smijten. Een goed uitgangspunt, maar dan zou dat ook moeten gelden voor deze problematiek van de Kersenbaan.

Het aanpakken van kruispunt Roethof staat buiten kijf, maar of de rest ook moet is de vraag. We stellen daarom voor, leg het bestemmingsplan even op de plak en laten we met elkaar in de stad kijken wat we met het nieuwe verkeerscirculatieplan aanmoeten. Welke randvoorwaarden zijn daarbij te stellen en welke maatregelenhoren daarbij. We pleiten dan ook voor het opstellen van een nieuw verkeersmodel. Als SGLA lopen we ook bij andere projecten met veel vragen over de in het model opgenomen uitgangspunten. We vinden een doorlichting van het model dan ook een randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling van plannen.

Kortom wat ons betreft, pak het knelpunt aan, maar neem de Kersenbaan mee in een verkeersherbezinning en een nieuw te ontwikkelen verkeerscirculatieplan.