OV-Vathorst

inspraak OV-lijn Vathorst

23 november 2004

‘OV Vathorst, Vathorst verbinden met de stad’

Geacht college,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil graag reageren op de voorgestelde OV-varianten om een goede openbaar vervoersverbinding te maken tussen Vathorst en het Centrum. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt, die heel verschillende routes volgen. Deze varianten zijn vrijgegeven voor inspraak.

voorstel publieke raadpleging criteria HOV-Noord

3-4-2001
Geachte commissie,
Met de Amersfoortse Courant zijn wij van mening dat u eens een besluit omtrent HOV moet nemen. Dat dit dan een zorgvuldig en afgewogen besluit moet zijn, zal waarschijnlijk door niemand ontkend worden. Aangezien op dit moment nog geen zorgvuldig en afgewogen besluit te nemen valt, ligt hier een prima voorstel.
Het getuigt van moed om ondanks de druk die er op deze HOV-planstudie rust, de beoordelingscriteria en de weging ervan aan een publieke raadpleging te onderwerpen.