Ruimtelijke planvorming lange termijn

Inspreken Ruimtelijke kwaliteit

Vervolg

Er zijn geen kwaliteitscriteria opgesteld, dus het is een raadsel waarover deze nieuwe commissie zou moeten adviseren. Op deze wijze heeft een nieuwe stadsbouwmeester net zo weinig houvast als de vorige stadsarchitect. Wij zijn ook niet zeker of in deze nieuwe situatie de Monumentencommissie haar werk nog goed kan doen.

Wij hadden gehoopt, omdat tijdens de Ronde Tafel gesprekken er een duidelijke wisselwerking was, dat er nu een visie zou komen op Ruimtelijke Kwaliteit. Ook hadden wij verwacht dat, mede in het kader van Het Nieuwe Samenwerken, een rol voor de burgers zou zijn weggelegd. Nu wordt vooral gesproken “over een instrument dat gebaseerd is op vertrouwen in de aanvragers en ontwikkelaars en architecten stimuleert tot betere prestaties”. Wij lazen laatst op Twitter een bericht van een raadslid dat zei: “Vertrouwen is goed controle is beter.” Door niet eerst duidelijke toetsingscriteria neer te leggen, loopt men het risico dat er sprake is van willekeur.

Er is tijdens de Ronde Tafelgesprekken ook met nadruk gewezen op een betere en vroegtijdige handhaving. Wij lezen hier weinig van terug.

Wij constateren dat dit voorstel, wat ons betreft, weinig te maken heeft met kwaliteit, maar vooral met kwantiteit, namelijk een bezuiniging.

Wij roepen u op om als Raad eerst duidelijke criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit op te stellen, zodat een commissie en de stadsbouwmeester ook daadwerkelijk iets te toetsen hebben.

Nu lijkt het alleen het samenvoegen van twee commissies maar kunnen wij de toegevoegde waarde daarvan niet ontdekken.