Diversen

Brandbrief Betreft Bezuinigingen wijkcentra en dorpsverenigingen

Vervolg

De gemeente Amersfoort is altijd uitgegaan van de kracht van de wijkbewoners. Wijkbeheer was bedoeld om mensen bij hun wijk en leefomgeving te betrekken met de bedoeling de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid in het algemeen te verbeteren. Een wijkcentrum hoort in elke wijk als centrale ontmoetingsplek te fungeren. Laagdrempelig en beschikbaar voor allerlei activiteiten. Ontmoeten en dingen samen doen. Het hart van de wijk of dorp.

Nu wordt voorgesteld om alle wijkcentra te sluiten. Het “leefbare” hart wordt er uitgerukt! Dorpsverenigingen krijgen geen subsidie meer, en ook voor de sociale activiteiten worden belangrijke bezuinigingen voorgesteld. Wij vrezen voor een kapitaalvernietiging, niet alleen van de gebouwen, maar ook van alle investeringen die in de loop der jaren in wijkbeheer zijn gedaan.

Wij vragen u met klem de wijkcentra open te houden. Dat bespaart allerlei zoektochten en kosten om de activiteiten elders onder te brengen. Gooi niet weg wat in veel jaren is opgebouwd. U heeft al diverse argumenten van heel veel organisaties gehoord, daarom houden wij het bescheiden met deze oproep. Bezint eer u begint.

Wij wensen u veel wijsheid toe met het nemen van moeilijke beslissingen, maar laat de wijkcentra open!