Diversen

Reactie SGLA op voorstel delegatiebesluit WABO en WRO

Vervolg

  • Bijvoorbeeld is er geen enkele limiet voor de 100 woningen. Is dit per jaar? Per buurt? Per wijk? Dit moet in ieder geval gelimiteerd worden op aantal per buurt en per periode. Woongebouwen snap ik al helemaal niet. Met deze bevoegdheid, zonder enige limitering, kan er een woongebouw met 100 appartementen worden gebouwd, zonder dat de Raad er aan te pas komt! Het appartementengebouw in Stoutenburg had met dit delegatiebesluit niet eens de Raad bereikt!
  • Overal staat realiseren, veranderen, vervangen, wijzigen uitbreiden, en soms zelfs nieuw! Vervangen en uitbreiden zou je nog wel kunnen delegeren, waarbij het amendement waarbij aanvullende eisen worden gesteld, dan nog een rol van de Raad waarborgt. Bij nieuw, veranderen, en realiseren kan het wel gaan om gevoelige besluiten. Bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe wegen en bijbehorende bouwwerken kan toch niet iets zijn dat zomaar gedelegeerd wordt! Dit zou veel meer genuanceerd moeten worden.
  • Een aanvullende eis zou nog kunnen zijn dat een belanghebbende zelf moet kunnen aantonen dat hij/zij andere belanghebbende (bewoners) in de gelegenheid heeft gesteld om op zijn verzoek te reageren en dat die reacties bij zijn verzoek moeten worden toegevoegd. Als die reacties aantonen dat het om iets gevoeligs gaat, dat moet het naar de Raad.
  • Er wordt soms aangegeven dat iets niet hinderlijk van aard mag zijn. Wordt hier bedoeld dat dit dan onder de Hinderwet valt?
  • Afwijkingen van het bestemmingsplan met 25% is nergens op gebaseerd. Hiervoor ligt al amendement, dit gedachtestreepje schrappen is verstandig
  • Uitbreiden van niet-agrarische bedrijven buiten de bebouwde kom met 15% is ook nergens op gebaseerd. Wat is hiervan de bedoeling. Met deze delegatie kan de afvalberg van Smink, zonder dat de Raad hierover meebeslist zomaar 15% hoger en breder worden. Ons inziens is deze bevoegdheid ook beter om niet te delegeren.

Kortom, dat u niet alles via de Raad laat lopen is te begrijpen, maar om nu alles te delegeren, dat gaat ook wat ver! De genoemde punten zien we graag aangepast.