Inspreken door SGLA bij het onderwerp Regionale Ruimtelijke Visie 6 juni 2017

Inspreken door SGLA bij het onderwerp Regionale Ruimtelijke Visie 6 juni 2017

 • Wordt Amersfoort een 2e groeistadfase ingeduwd zonder dat bewoners daar enige invloed op konden en kunnen uitoefenen?

 • Is deze lange termijn Regionale Ruimtelijke Visie niet een kwestie van te ver over het graf regeren?

 • Welke politieke partij had een dergelijke visie in het verkiezingsprogramma staan en hoe kon of kan de kiezer weten wat er zou dan wel zal gaan gebeuren?

  Tijdens het lezen van de Regionale Ruimtelijke Visie en het onderliggende EIB rapport zijn wij tot de conclusie gekomen dat er het nodige op te merken dan wel te vragen valt.

  Wij hadden eigenlijk verwacht dat u over zo’n belangrijk onderwerp een ronde tafelgesprek zou houden. Nu wordt dit belangrijke onderwerp in een Ronde van slechts één uur behandeld. Wij zouden het op prijs stellen dat u eerst na 10 juli tot besluitvorming overgaat zodat u ook alle reacties van maatschappelijke organisaties mee kunt nemen.

Het baart ons zorgen dat er grote risico’s voor het bouwen in de groene gebieden, grote gevolgen voor de leefbaarheid en niet te vergeten ook grote financiële risico’s kunnen ontstaan. O.i. zijn deze onderwerpen erg belangrijk. Reden waarom wij nu al uw aandacht hiervoor vragen en wij in een voor 10 juli in te dienen schriftelijke reactie hier nader op in zullen gaan.

U kunt in uw besluitvorming ook aangeven op welke punten u het eens dan wel oneens bent met deze Regionale Ruimtelijk Visie. Wij brengen de volgende punten onder uw aandacht:

 1. Leefbaarheid staat boven groei

 2. Groen behoud staat boven groei. Amersfoort zal uitleggebieden als Hoogland West, Stoutenburg Noord, Vathorst Noord en Vathorst West niet bebouwen.

 3. Binnenstedelijk groen heeft een belangrijke functie in het behoud dan wel versterken van klimaatbestendigheid. Binnenstedelijk zal Amersfoort niet in groene gebieden bouwen.

 4. Leefbaarheid staat boven verdichting. Amersfoort zal daarom nog beperkt binnenstedelijk bouwen

 5. Bewoners praten mee over bouwlocaties. De Amersfoortse wijken hebben hun eigen dynamiek. Wijkbewoners moeten daarom mee kunnen beslissen over bouwlocaties.

 6. Kwaliteit staat boven kwantiteit. Amersfoort kiest daarom voor behoud van de maat en schaal van Amersfoort.

 7. Bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer staat centraal

 8. Investeren in duurzaamheid doe je niet door bouwen, maar door transitie

Tot slot nog iets over de risico’s. De regio Amersfoort wordt in de RRV genoemd als het centrale middelpunt van Nederland waar iedereen wil wonen en werken. De praktijk is al vele malen anders geweest. Zolang bv. Utrecht en Amsterdam niet of minder bouwen, wil men nog wel eens uitwijken naar Amersfoort. Zodra de productie in die steden weer op gang komt, wordt het beeld direct anders. We hebben dat gezien met Leidsche Rijn en IJburg in concurrentie met Vathorst. Dat zal ongetwijfeld weer gebeuren, nu zowel Amsterdam en Utrecht forse uitbreidingsplannen hebben. Dit wordt in de RRV ook wel genoemd, maar ook weggewuifd. Dit lijkt ons niet verstandig.