Ruimtelijke planvorming lange termijn

Inspreken 25 januari 2011 betreffende Koers Structuurvisie Amersfoort

Natuurlijk hebben we nog wel vraagtekens en zorgen. We vragen ons af hoe het mogelijk is om binnenstedelijk te bouwen, met vooral grondgebonden woningen, in relatie tot financiën en ruimtegebruik. Waar moeten er nog 1600 woningen komen? Moeilijk te bepalen waar de gepresenteerde cijfers nu vandaan komen. We zien graag een onderbouwing naar (al bekende) locaties in de stad. We vragen de wethouder dit nog voor het vervolg op het participatieproces te verstrekken.

In de huidige bouwplannen is al sprake van overcapaciteit van appartementen, zo lezen we in De Koers. In hoeverre verhoud zich dat met intensief grondgebruik. M.a.w. is er wel behoefte aan hoogbouw? Positief zijn we ook over de gedachte om te temporiseren tot 2020 met de woningbouw, dat is realistischer en in overeenstemming met de huidige situatie.

Er is sprake van leegstand van kantoren en een onderlinge concurrentie positie CSG en Vathorst, dus lijkt het ons logisch om in te zetten op minder kantoorlocaties en meer inzetten op flexibiliteit. En wellicht het wijzigen van kantoorlocaties in woningbouwlocaties. Dat komt nu nog niet zo goed uit de Koers.

Er zijn nog diverse andere vraagtekens, maar die zullen we graag bespreken in het vervolgtraject van de participatie.

Vandaag dus van de SGLA geen concrete vragen aan de Raad, maar we wilden laten merken dat we iets van een koerswijziging t.o.v. verleden constateren en daar zijn we blij mee.