Veerensmederij maakt kans op één miljoen

De Veerensmederij is een prominent onderdeel van het Rijksmonument op de Wagenwerkplaats. Het gebouw behoort tot de top van het industri?le erfgoed van Amersfoort. Zowel het Stationsgebouw van Amersfoort (1901) dat eind 20e eeuw helaas is gesloopt, als de eerste gebouwen van de Wagenwerkplaats zijn ontworpen door D.A.N. Margadant, de huisarchitect van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Ook het oudste deel van de Veerensmederij, dat dateert van 1908, is van de hand van deze architect.

In 'Restauratie' is er aandacht voor de bijzondere kwaliteiten van het gebouw, voor de geschiedenis van het bedrijf dat er zat en de betekenis hiervan voor Amersfoort. In het programma worden enkele oud-medewerkers van de Veerensmederij geïnterviewd.
Xynix Opera

De bedrijfswerkzaamheden van de Veerensmederij zijn in 2000 gestopt. In dat jaar werden de ovens gedoofd. Het pand is na sluiting door vernielingen en gebrek aan onderhoud in verval geraakt. Om verder verval te voorkomen zijn de ramen geblindeerd en nooddeuren aangebracht. Met de komst van Xynix Opera gloort er sinds 2005 licht aan de horizon voor de Veerensmederij. Dit operagezelschap wil zich graag vestigen in het monumentale pand. De gemeente Amersfoort staat achter dit initiatief en heeft de restauratie van het gebouw inmiddels voorbereid. Als voorproefje van wat Xynix te bieden heeft en wat er allemaal zou kunnen in de Veerensmederij, is hier vorig jaar de opera 'Styx' opgevoerd.  
Groot tekort

De restauratie van de Veerensmederij kan pas beginnen als er voldoende fondsen beschikbaar zijn. De gemeente heeft al geld gereserveerd en begin juli wordt bekend hoeveel geld de Rijksdienst voor Architectuur, Cultuurlandschap en Monumenten beschikbaar stelt. Daarnaast komt er mogelijk nog een bijdrage van de provincie Utrecht uit het Parelfonds. Maar dan nog blijft er een groot tekort bestaan. Met het miljoen van het programma  'Restauratie' kan Siesta de Veerensmederij in alle glorie terugbrengen.
Inspanningen Siesta

Amersfoort heeft een rijke industriële geschiedenis. Van de gebouwen die ons daaraan herinneren, is nog maar weinig over. De Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta) heeft ervoor gezorgd dat het Amersfoortse industriële erfgoed onder de aandacht van de gemeente, de bewoners en de politiek is gebracht. De stichting spant zich in om het industriële erfgoed te documenteren en onderneemt initiatieven die leiden tot behoud. Zij heeft er onder meer voor gezorgd dat de Wagenwerkplaats op de Rijksmonumentenlijst is geplaatst. Siesta, en met haar iedereen die de Wagenwerkplaats en de Veerensmederij een warm hart toedraagt, loopt uiteraard nu al warm om in het komende najaar naar de gunst van de kijkers te dingen.

veerensmederij10047
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siesta, Joke Sickmann.